Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:  2017  Sayı :   61
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
İsmail GÜRLER, Veysel KARSLİ
1- İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN SES KALİTESİ TERCİHLERİNİN ADAY İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN GÖZLEM RAPORLARINA GÖRE BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Rıdvan BAL
2- KIBRIS’TA AZINLIKLAR VE KKTC’NİN BÖLÜNMÜŞ AZINLIĞI: MARONİTLER
  Özet   Tam Metin
Şahin Eray KIRDIM
3- ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN TARTIŞMALI BİR UYGULAMASI: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KADAR İNSANİ MÜDAHALE TEORİSİ
  Özet   Tam Metin
Murat ERCAN
4- AVRUPA BİRLİĞİ’İNDE YÜKSELEN SAĞ VE IRKÇI POLİTİKALAR: 21.Yüzyıl Barış Projesinin Sonunu mu getiriyor?
  Özet   Tam Metin
İlyas TOPÇU, Sema AKILMAK TOPÇU
5- ADNAN MENDERES’İN YARGILANMASI VE İDAMI
  Özet   Tam Metin
Jumadurdy ANNAORAZOV, Tahir AŞİROV
6- ЭМИГРАЦИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ (20-30-ее годы XX века)
  Özet   Tam Metin
Mustafa KABATAŞ
7- TÜRKİYEDE MÜZİK EĞİTİMİNİ DESDEKLEYEN KURULUŞLAR
  Özet   Tam Metin
Derya YAMAN AKKUZU, Ülkü Sevim ŞEN
8- ORTAÖĞRETİM 12. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İŞLEVSELLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Nilgün BENLİ
9- AKADEMİK BİLGİYE BEDELSİZ AÇIK VE ÖZGÜR ERİŞİM HAKKI: THE INTERNET'S OWN BOY: THE STORY OF AARON SWARTZ (2014) BELGESEL FİLMİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Ramazan GÖRAL
10- DÜNYA EKONOMİK FORUMU TURİZM REKABETÇİLİK RAPORU IŞIĞINDA TÜRKİYE TURİZMİNİN REKABETÇİLİK SORUNLARI
  Özet   Tam Metin
Altan AYAN
11- ALP ER TUNGA’NIN YÖNETİM ANLAYIŞI VE LİDERLİK TARZLARININ İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Necdet Ekinci
12- ANTİK YUNAN VE ROMA’ DA “KAMUOYU” KAVRAMI
  Özet   Tam Metin
Neriman HANAHMEDOV
13- AZERBAYCAN CUMHURIYETI TURIZIM HUKUKUNA GENEL BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Elşen MEMMEDLİ
14- AZERBAYCAN-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNDE ENERJİ FAKTÖRÜ
  Özet   Tam Metin
Xamo İSMAYILOV* Oqtay QULİYEV**
15- BANKA REKLAMLARININ TÜKETİCİ TERCİHLERİNE ETKİSİ: AZERBAYCAN ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Murat KAÇER
16- BAŞKANIN OFİSİ: TÜRKİYE’DE BELEDİYELERDE GÜÇLÜ BAŞKANLIK MODELİNİN PEKİŞMESİ
  Özet   Tam Metin
Murat TANRIKULU
17- BATILI DEVLETLERİN VE TÜRKLERİN AFRİKA’YA YAKLAŞIM FARKLILIKLARI, HARİTALARDA AFRİKA VE KOLONİAL KARTOGRAFYA
  Özet   Tam Metin
Tevfik ABDULHASANLI
18- ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN ŞİİRİNDE ULUSAL TARİH
  Özet   Tam Metin
Zafer UZUN, Sezgin ERDEM
19- ÇALIŞANLARIN “İYİ YÖNETİCİ” VE “KÖTÜ YÖNETİCİYE” DAİR METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ: KAMU KURUMUNDA BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Derya DİNÇER, Agah Sinan ÜNSAR, Adil OĞUZHAN
20- İŞGÖRENLERİN ALGILADIKLARI LİDERLİK TARZLARININ ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE YARATICILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
Muhammet Selim İPEK
21- BİRİNCİ ABBASÎ DÖNEMİNDE (750-847) KİTABET– SİYÂSET İLİŞKİSİ (KATİPLİKTEN VEZİRLİĞE)
  Özet   Tam Metin
Ömer YALÇINKAYA, Vedat KAYA
22- EKONOMİK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİĞİ ÜZERİNDE TASARRUFLARIN ÖNEMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1985-2014)
  Özet   Tam Metin
Burhan GÜNAY
23- MARKA DEĞERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BİST 100 ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Kelime ERDAL
24- ÇOCUK KİTAPLARINDA BABA MODELLERİ
  Özet   Tam Metin
Fatih Çağrı NAZİK, Fatih KILINÇ, Olcay SALİCİ, Hikmet ORHAN
25- ELİT HALTERCİLERE UYGULANAN 6 HAFTALIK YOĞUN PİRAMİDAL VE MAKSİMAL KUVVET ANTRENMANLARININ KAS ÇEVRESİ İLE PERFORMANSLARINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Yavuz ŞEN
26- TÜRKÜLERDE FELEK KAVRAMI
  Özet   Tam Metin
Fevzi KAYA
27- TÜRKİYE’DE YAŞLI NÜFUS VE HUZUREVLERİ
  Özet   Tam Metin
V. Rüya EHTİYAR, Aslı ERSOY
28- İŞ GÖRENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİ ETKİLEYEN İÇSEL VE DIŞSAL MOTİVASYON FAKTÖRLERİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Dilek ÖZTOPÇU, Sinan AYTEKİN
29- BİREYSEL YATIRIM KARARLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BALIKESİR İLİNDE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Mustafa SÖZEN
30- ANLATIMSAL BİR ÖĞE OLARAK SİNEMADA SES EFEKTLERİ: TANIMLAMALAR, FİLMLER, ÇÖZÜMLEMELER
  Özet   Tam Metin
Basti ALİYEVA
31- İKT-NIN AZƏRBAYCAN TƏHSIL SISTEMINDƏ TƏTBIQI: QANUNI BAZA, HƏYATA KEÇIRILƏN LAYIHƏLƏR VƏ PROQRAMLAR
  Özet   Tam Metin
Şahin EKBER, Gülnar MİRZAYEVA
32- İLETİŞİM YÖNTEMLERİNDE BÜTÜNLEŞMENİN ÖNEMİ : BİR LİTERATÜR İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Eren KARAKOÇ
33- İSKİT TÜRKLERİNDE KADINLARIN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Birgül AYDIN
34- KADINLARIN SERBEST ZAMAN DENEYİMLERİ
  Özet   Tam Metin
Kasım KİRACI, Temel Caner USTAÖMER
35- REKABET STRATEJİLERİ VE İŞ MODELİ AÇISINDAN İSLAMİ HAVAYOLLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Abdullah ÖZDAĞ, Tekin ÖNAL
36- KOSOVA SORUNU VE KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIK SÜRECİ
  Özet   Tam Metin
Arif Olgun KÖZLEME
37- KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL MUTFAK TAHAKKÜMÜ KARŞISINDA GELENEKSEL TÜRK MUTFAĞI
  Özet   Tam Metin
Raqif QASIMOV, Konul İSRAİLOVA
38- JAPON VE AZERBAYCAN İŞLETMELERINDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI: GENEL KIYASLAMA
  Özet   Tam Metin
Ünal YAPRAK, Mehmet MERDAN
39- TİCARET LOJİSTİĞİNDE KULLANILAN BAZI STOK KONTROL YÖNTEMLERİNİN AFET LOJİSTİĞİNE UYGULANMASI: T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET LOJİSTİK DEPOLARI ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Şükrü CİCİOĞLU, Alig BAGHİROV
40- 2008 KÜRESEL KRİZ SONRASI AZERBAYCAN BANKACILIK SİSTEMİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Ayşegül ULUTAŞ, Bahadır KÖKSALAN
41- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OYUN ETKİNLİKLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ (MALATYA ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Zafer BUZCU
42- MEDİKAL TURİSTLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN YAPMIŞ OLDUKLARI DEĞERLENDİRMELERİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Sedat AYYILDIZ, Meltem KESKİN KÖYLÜ
43- ÇALIŞMA HAKKINA GİDEN YOLDA BORÇLANMA HAKKI VE SERMAYENİN DEMOKRATİKLEŞMESİ
  Özet   Tam Metin
Məmmədova İntizar İbrahim qızı
44- SAHIBKARLIQ FƏALIYYƏTINDƏ IDEYANIN FORMALAŞMASI ASPEKTLƏRI
  Özet   Tam Metin
Həsənov Mircavid Ağakərim oğlu
45- UNIVERSITETLƏRIN TƏDRIS PROSESINDƏ AKSELERASIYA PROGRAMLARININ TƏTBIQI XÜSUSIYYƏTLƏRI
  Özet   Tam Metin
Mehtap YILMAZ
46- GENÇ CUMHURİYETİN SEFERBERLİK ÖRNEĞİ: MİLLET MEKTEPLERİ
  Özet   Tam Metin
Bülent Cercis TANRITANIR
47- VLADAMİR NABOKOV’UN ADOR VE LOLİTA ESERLERİNDE AHLAK VE BELLEK
  Özet   Tam Metin
Esin AYSEN, Filiz Özlem ÇETİNKAYA, Azize HASSAN
48- NOSTALJİYE AÇILAN BİR KAPI: ALTINKÖY
  Özet   Tam Metin
Levent DENİZ, Aynur KAYA, M. Furkan TAYFUR
49- ÖĞRETMENLERİN ÖZ VE MESLEKTAŞ DEĞERLENDİRMENİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNE KATKISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Emel ÇOKOĞULLAR
50- TÜRKİYE’DE SİYASAL MUHAFAZAKÂRLIĞIN GELİŞİMİNDE KADIN VE AİLE: BENZERLİKLER VE ÇATIŞMALAR
  Özet   Tam Metin
Safiya YILMAZ DİNÇ, Nurseven KILIÇ
51- SINAV KAYGISI YAŞAYAN KPSS’YE HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNDE ÖZ-DEĞER ALGISI: BİR NİTEL ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Mehmet Safa ÇAM, Emre ÜRÜN
52- SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA UYGULAMALARI: TOYOTA ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR İÇERİK ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Mustafa GÜNEŞ
53- İRAN EDEBİYATINDAKİ ŞEYH-İ SAN’ÂN HİKÂYESİ'NİN TÜRK EDEBİYATINA YANSIMASI
  Özet   Tam Metin
FARHAD EIVAZI
54- ŞİRİN FİLMİNDE ANLATININ SINIRLARI ve YÜZLERE YANSIYAN GERÇEKLİK
  Özet   Tam Metin
Filiz ERDEMİR GÖZE
55- TELEVİZYONUN TÜRK SİNEMASINDAKİ GENEL GÖRÜNÜMÜ
  Özet   Tam Metin
Camila HASANOVA
56- TÜRKÜSTAN GENERAL-QUBERNATORLUĞUNUN YARADILMASI
  Özet   Tam Metin
Lokman ZOR
57- VAN DİJK’IN ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİNİN SİNEMA FİLMLERİNE UYGULANMASI VE KAZAKİSTAN SİNEMASI’NDAN ÖRNEK BİR FİLM ÇÖZÜMLEMESİ: STALİN’E HEDİYE
  Özet   Tam Metin
İmren PEKER, Erkan KILIÇER
58- VERGİ PLANLAMASI VE İŞLETMELERİ VERGİ PLANLAMASI YAPMAYA YÖNELTEBİLECEK UYGULAMALAR
  Özet   Tam Metin
Yücel DİNÇ
59- ANTAKYA (HATAY) MERKEZİ İŞ ALANININ (MİA) MEKÂNSAL GELİŞİMİ VE FONKSİYONEL YAPISI
  Özet   Tam Metin
Taner KARAKUZU, İlker LİMON
60- AB ALGISINDA DEĞİŞİMLER ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Erdem ÇANAK
61- TÜRKİYE’DE TRAHOMLA MÜCADELE ve ADIYAMAN ÖRNEĞİ (1924-1950)
  Özet   Tam Metin
Günay YILDIZ
62- TÜRKİYE’NİN VERİMLİLİK ARAYIŞI: MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİNDEN VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DÖNÜŞÜM
  Özet   Tam Metin
Selahattin YAKUT, Hüseyin CERTEL, İdris YAKUT, Ebru BALCI
63- ÖĞRENCİLERDE ŞİDDET EĞİLİMİ
  Özet   Tam Metin
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Basılı Ciltler
İÇERİK