Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:  2015  Sayı :   49
Musa KAVAL
1- BÜYÜK CİHAD’I ANLAMAYA DAİR BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
Halil İbrahim ERDİN, İlkut Taha TASLI
2- BİRLİKTE YAŞAMA PERSPEKTİFİNDEN DUYARLI KONULARDA TARİH YAZIMI
  Özet   Tam Metin
Selim TÜZÜNTÜRK, Arzu EREN ŞENARAS, H. Kemal SEZEN
3- MONTE CARLO BENZETİMİ KULLANARAK SU TALEBİNİN KESTİRİMİ
  Özet   Tam Metin
Melih COŞGUN, Çağdaş ZARPLI
4- “ATATÜRKÇÜ DEMOKRASİ”NİN DEMOKRATİKLİĞİ TARTIŞMALARI
  Özet   Tam Metin
Haluk YÜCEL
5- ALMANYA`YA GİDEN TÜRK İŞÇİLERİ VE MÜZİK YAŞAMI
  Özet   Tam Metin
Murat ERCAN
6- DEMOKRATİK AÇILIM SÜRECİ Kürt Sorunu Konusunda Türk Karar Vericilerin Önerilerinin Karşılaştırmalı Analizi
  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr.Ümmühan KAYGISIZ, Dr. Gülay BULGAN
7- İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESINDE ENGELLİLERİN SEYAHAT HAKKI VE AVRUPA BİRLİĞİ‘NDEKİ YASAL DÜZENLEMELER
  Özet   Tam Metin
Çiğdem MUTLU, M. Selami YILDIZ
8- Konaklama İşletmelerindeki Çevre Yönetimi Uygulamalarının ve Etkilerinin İrdelenmesi: Alanya da Faaliyet Gösteren 5 ve 4 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Beyazıt Yaşar SEYHAN
9- Başa Çıkma Değeri Açısından sabır Üzerine Nitel Bir Çalışma
  Özet   Tam Metin
Muhittin ZÜGÜL, Cumhur ŞAHİN
10- FAİZ ORANI VE ENFLASYONUN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Basılı Ciltler
İÇERİK