Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:  2015  Sayı :   47
Burhan GÜNAY
1- BİST ‘de İşlem Gören KOBİ Gıda İşletmelerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Etkinliklerinin Ölçülmesi
  Özet   Tam Metin
Davut Gürbüz
2- Türkiye’de Kentleşme Sürecinde Çöküntü Bölgesi ve Suç İlişkisi: Hacıbayram Mahallesi Örneği
  Özet   Tam Metin
Adem DOĞAN, Ayşe Gül ASLANTAŞ
3- BİR İKNA YÖNTEMİ OLARAK SİYASAL REKLAMLARDA MİLLET VE HİZMETİN TEMSİLİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet AYKANAT
4- MECELLE'DE İŞ SÖZLEŞMESİ
  Özet   Tam Metin
Gülşah POLAT, Halime YÜCEER ARSLAN
5- KADINLARIN PANTOLON GİYİNMELERİNE İLİŞKİN KİŞİLERİN DİNİ AÇIDAN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Durmuş Ali ARSLAN, Sadettin BAŞTÜRK, Gülten ARSLAN, Zehra SÖZER
6- ÇOK PARTİLİ DÖNEM TÜRK SİYASİ TARİHİNDE BİTLİS MİLLETVEKİLLERİ
  Özet   Tam Metin
Selçuk CÜRE
7- "Adalet" Kavramı Bağlamında İslam Dini'nin Sosyal Sorumluluk Muhasebe Temel Kavramına Bakışı
  Özet   Tam Metin
Ali TÜRKER, Ceren İŞÇİ, Gülay ÖZALTIN TÜRKER
8- BİLİŞ İHTİYACININ SATIŞ PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: ACENTA TEMSİLCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Gencay SAATCI, Cevdet AVCIKURT, Özge GÜDÜ DEMİRBULAT
9- YEREL HALKIN ÜNİVERSİTEYE BAKIŞ AÇISI: HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Meltem ÇINAR, Arzu ÖZYÜREK
10- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ AKADEMİSYENLERİN İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK ŞİDDET DAVRANIŞI (MOBBİNG) ALGISI VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Basılı Ciltler
İÇERİK