Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:  2015  Sayı :   48
Yrd. Doç. Dr. Meltem KATIRANCI , Arş. Gör. Zeynep GÖNÜLAY ÇALIMLI
1- Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersine Eğilimlerine Yönelik Gözlem Sonuçları
  Özet   Tam Metin
Ayşegül ULUTAŞ, Ayşe Belgin AKSOY
2- DUYARLILIK VE KARŞILIKLILIK TESTİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Sinan AVAN
3- GERÇEKTEN LİBERALİZM Mİ? YOKSA SADECE SÖYLEM Mİ?: TEK PARTİLİ TÜRKİYE’DE LİBERAL GELİŞMELER
  Özet   Tam Metin
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Basılı Ciltler
İÇERİK