Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:  2015  Sayı :   48
Yrd. Doç. Dr. Meltem KATIRANCI , Arş. Gör. Zeynep GÖNÜLAY ÇALIMLI
1- Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersine Eğilimlerine Yönelik Gözlem Sonuçları
  Özet   Tam Metin
Ayşegül ULUTAŞ, Ayşe Belgin AKSOY
2- DUYARLILIK VE KARŞILIKLILIK TESTİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Sinan AVAN
3- GERÇEKTEN LİBERALİZM Mİ? YOKSA SADECE SÖYLEM Mİ?: TEK PARTİLİ TÜRKİYE’DE LİBERAL GELİŞMELER
  Özet   Tam Metin
Fatih ŞANTAŞ, Bünyamin DEMİRGİL
4- EKONOMİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Şahin YEDEK
5- Atatürk Döneminde Elazığ'ı Temsil Edenler(1920-1938)
  Özet   Tam Metin
Savaş SERTEL
6- CUMHURİYET’İN İLK NÜFUSU SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE MALATYA’DA NÜFUS
  Özet   Tam Metin
Hülya DERYA
7- ALMANYA VE JAPONYA’NIN SANAYİLEŞME SÜRECİNDE KORUMACI POLİTİKALARIN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Arzu KURŞUN
8- YOKSULLUK İLE SAĞLIK EŞİTSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Dilek CANYURT
9- SURİYE GELİŞMELERİ SONRASI SURİYELİ MÜLTECİLER: TÜRKİYE’DE RİSKLER
  Özet   Tam Metin
Suat KOL
10- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ, Zeynep EREN
11- ÇOKLU ZEKÂ KURAMI İLE NİTELEME SIFATLARININ ÖĞRETİMİ
  Özet   Tam Metin
Recep ÇİÇEK, Ali ILGAZ
12- DESTİNASYONLARIN PAZARLANMASINDA İMAJ VE MARKANIN ROLÜ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Yusuf CERİT
13- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ KARMAŞIKLIĞI ALGILARI İLE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Özet   Tam Metin
Yasin AKAY
14- PERFORMANS GÖREVLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞ ALMA ÖLÇEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Zeynep AKSAN, Dilek ÇELİKLER
15- KÜRESEL ISINMA İLE MÜCADELE HAKKINDA İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGI VE GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Huriye Betül ÖNGEN
16- KLASİK YATIRIM ARAÇLARINA ALTERNATİF FİNANSAL ENSTRÜMANLAR: OPSİYONLAR VE EGZOTİK OPSİYONLARA GENEL BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Barış ERDEM, Bilgehan GÜLCAN, Suiunbek CHYKYNOV
17- KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE SPA & WELLNESS HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN İŞGÖRENLERİN PROFİLİ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Bilal SEVİNÇ, İrfan ÇİFTÇİ
18- Amerikadaki Sokak Çetelerinin Şiddet Suçlarına Teorik Yaklaşımlar
  Özet   Tam Metin
Tarkan ERKAN
19- MÜZİK TÜRÜ OLARAK ZEYBEK (İZMİR-TORBALI ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Elvan GÜN DURU
20- TÜRK HALK MÜZİĞİ EZGİLERİNDE VARYANTLAR: ISPARTA-BURDUR ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Pınar ÖZDEN CANKARA
21- TÜRK SAĞ MUHAFAZAKÂR-İSLAMCILIK AKIMININ ÖTEKİ ALGISI: YAHUDİ TOPLULUĞU ÜZERİNDEN SİYONİZM, KOMÜNİZM VE KAPİTALİZM OKUMASI
  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KUL
22- MODERN TÜRK ŞİİRİNDE SAVAŞ KARŞITLIĞI
  Özet   Tam Metin
Yakup KÖSEOĞLU
23- GELİŞMEKTE OLAN DEMOKRASİLER İÇİN ALTERNATİF BİR SEÇKİN TASNİFİ: TÜREL SEÇKİNLER VE STATÜ SEÇKİNLERİ
  Özet   Tam Metin
Hülya DERYA
24- HALKLARIN YAŞAMINDA, MİLLİYETÇİLİĞİN SAĞLAMIŞ OLDUĞU FAYDALAR VE YOL AÇMIŞ OLDUĞU REFAH KAYIPLARI
  Özet   Tam Metin
Osman BAYRAKTAR
25- İBN BATTÛTA SEYAHATNÂMESİ’NDE YÖNETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖZLEMLER
  Özet   Tam Metin
Fuat ALTUNBAŞ
26- MALİ SUÇ DEDEKTİFLERİNİN BİLGİYE ULAŞMA DAVRANIŞLARI
  Özet   Tam Metin
Gökhan KOCA, Vesile ÖZÇİFÇİ
27- İŞ TATMİNİ: ÖĞRETİM ELEMANLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Barış Tolga EKİNCİ
28- VISITORS (2013) FİLMİNİN MİZANSEN ANALİZİ VE ÇAĞDAŞ SİNEMADA UZUN ÇEKİM
  Özet   Tam Metin
Ahmet BARBAK
29- GÜVENLİK SEKTÖRÜ REFORMU: DEVLETİN MEŞRU GÜÇ KULLANMA TEKELİNİN TERKİ VE KÜRESEL GÜVENLİK YÖNETİŞİMİ İLE BÜTÜNLEŞME
  Özet   Tam Metin
Özlem KIRLI
30- SİVİL İTAATSİZLİK VE HENRY DAVID THOREAU
  Özet   Tam Metin
Murat GÖZÜBENLİ
31- LİDERLİK-YÖNETİCİLİK PARADİGMASI ÇERÇEVESİNDE BÜTÜNCÜL LİDERLİK MODELİ: KAMU SEKTÖRÜNDE UYGULANMASININ BİREYSEL VE KURUMSAL FAYDALARI
  Özet   Tam Metin
Volkan GÖÇOĞLU
32- TÜRKİYE’DE CUMHURİYETİN İLANINDAN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEŞİTLİ KAMU YÖNETİMİ REFORM ÇABALARININ KURUMSALLAŞMA KURAMI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Yaşar AYYILDIZ, Bekir Cihan UÇKAÇ
33- KIRGIZİSTAN’DA HALKIN, GÜMRÜK BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: ALAN ARAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
Gültekin ERDAL
34- AMBALAJDA ETKİLİ TASARIM
  Özet   Tam Metin
Mustafa ÇALIŞKAN
35- SUÇU ÖNLEMEDE SOSYAL SERMAYE UNSURU OLARAK DİN KURUMUNDAN YARARLANMA
  Özet   Tam Metin
Selda GÜREL
36- HASAN AKAY’IN “ZAMAN EBRÛSU” ŞİİRİNİ TASAVVUFÎ BAĞLAMDA YENİDEN OKUMA DENEMESİ
  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç.Dr. Melike ATAY POLAT, Yrd. Doç. Dr. Canan SANCAR
37- TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET AÇIĞI VE PETROL İTHAL FİYATLARI İLİŞKİSİ
  Özet   Tam Metin
Hatice KADIOĞLU ATEŞ
38- İLKOKUL PROGRAMLARINDA YAZI DERSİNİN YERİ
  Özet   Tam Metin
Hasan Basri YALÇIN
39- Uluslararası Anarşinin Anlamları ve Farklı Teorik Çerçevelerdeki Kurucu Rolü
  Özet   Tam Metin
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Basılı Ciltler
İÇERİK