Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:  2016  Sayı :   58
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Umut BEYLİK Ali YILMAZ Nesrin AKCA
1- TANI İLİŞKİLİ GRUP VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRMA AMAÇLI KULLANILMASI: KALP VE DAMAR HASTALIKLARI ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Aydın GÖRMEZ
2- TOM STOPPARD'IN OYUNLARINDA İKİLİK VE PARADOKSLAR
  Özet   Tam Metin
Sibel KILIÇ
3- ESKİ TÜRKLERDE KUYUMCULUK GELENEĞİ VE METAL SÜSLEME TEKNİKLERİ
  Özet   Tam Metin
Zeynel ŞENTÜRK Cemal YURGA Onur ZAHAL Engin GÜRPINAR Fırat ALTUN
4- MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN PROFİL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (MALATYA İLİ ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Caner ERDEN, Ahmet Erhan TANYERİ, Hakan İŞGÖREN, Nurcan ŞİMŞEK
5- KADIN FİGÜRÜNÜN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN FAKTÖR ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ: ERKEK BAKIM ÜRÜNLERİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Nihal ALOĞLU
6- AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE (ASM) ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN GEÇMİŞ SİSTEM İLE (SAĞLIK OCAKLARI) BUGÜNKÜ SİSTEMDEKİ (AİLE HEKİMLİĞİ) İŞ DOYUMLARI: KAHRAMANMARAŞ İL MERKEZİNDE BİR ALAN ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Seher ATMACA
7- ÂŞIK EDEBİYATINDA “DEDİM-DEDİ” ÖRNEKLERİ
  Özet   Tam Metin
Melahat ÖNEREN, Gamze Ebru ÇİFTÇİ, Ahmet HARMAN
8- BİLGİ PAYLAŞIMININ YENİLİKÇİ DAVRANIŞA VE ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Nurgün KUL PARLAK
9- İŞ-YAŞAM DENGESİ AÇISINDAN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ
  Özet   Tam Metin
İsmail Hakkı DİNÇAY
10- DEĞİŞEN EKONOMİK KOŞULLARIN İŞSİZLİK NEDENLERİNE YANSIMALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Özet   Tam Metin
Ayşegül Koyuncu OKCA
11- DENİZLİ’DE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ KİMİ GELENEKSEL MESLEKLER
  Özet   Tam Metin
Dicle Özcan ELÇİ
12- İÇE ALINMA VE DIŞA ATILMA MEKANİZMALARIYLA DOGVILLE’DE KADIN İMGESİNİN TEMSİLİ
  Özet   Tam Metin
C. Hakan ÇUHADAR
13- DÜNYADAKİ PROFESYONEL MÜZİK EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Yalçın KAYALI
14- HİNT VE TÜRK MİTOLOJİLERİNDE BALIK MOTİFİ
  Özet   Tam Metin
Nihat GÜNEŞ
15- ERKEĞİN ATAERKİL REJİME ENTEGRASYONU:YABANCILAŞMA VE UYUM
  Özet   Tam Metin
Ferhat ARIK, Işıl Avşar ARIK
16- GROUNDED TEORİ METODOLOJİSİ ve TÜRKİYE’DE GROUNDED TEORİ ÇALIŞMALARI
  Özet   Tam Metin
Yusuf AYMANKUY, Eray POLAT, Cemali BUZLUKÇU, Şimal AYMANKUY
17- ÇEVRESEL TUTUMLARIN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: POTANSİYEL YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Kaan YİĞENOĞLU
18- İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN GÜÇ DENGELERİ VE ABD’NİN PASİFİK BÖLGESİ STRATEJİSİ: TRANS-PASİFİK ORTAKLIĞI ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Kurtuluş MERDAN, Selahattin OKUROĞLU
19- KREDİ KARTLARINA GETİRİLEN TAKSİT SINIRLANDIRMASININ TÜKETİCİNİN HARCAMA DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA (TRABZON-GÜMÜŞHANE-BAYBURT ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Aslı ÖZTOPÇU
20- İKTİSADİ DÜŞÜNCEDE YENİLİKÇİLİK VE EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ
  Özet   Tam Metin
Necdet EKİNCİ
21- TÜRK DÜNYASINDA ULUSAL KİMLİKLERİN İNŞASINDA MANAS DESTANINA SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN BİR YAKLAŞIM
  Özet   Tam Metin
Uğur UĞUR
22- İNTERNET KULLANICILARININ ONLİNE ALIŞVERİŞE OLAN İLGİLENİM DÜZEYLERİ: BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Mahmud ÖZDEVECİOĞLU
23- MAĞDURLAR MI MAĞDUR ETMEKTEDİR? : ÖRGÜTLERDE SALDIRGAN DAVRANIŞLAR VE ALGILANAN MAĞDURİYET ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Nazan KAYTEZ, Ender DURUALP
24- ANNELERİN KABUL-RED DÜZEYLERİNİN ÇOCUĞUN MİZACI VE BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Levent SONGUR, Abdullah TURAN
25- ÜNİVERSİTELERİN SOSYO-EKONOMİK DÖNÜŞÜME ETKİSİ VE ŞEREFLİKOÇHİSAR HALKININ ÜNİVERSİTEYE BAKIŞI
  Özet   Tam Metin
Ali Korhan ÖZEN, Tuncer YILMAZ
26- BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İŞLETMENİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Tuğba ÇAĞLAK, Enver TUFAN
27- MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI PİYANO DERSLERİNDE TEK EL ESERLERİN KULLANILABİLİRLİĞİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Ekin ÇORAKLI
28- MÜZİKAL BİÇİMCİLİĞE DAİR
  Özet   Tam Metin
Okan DİŞ, Ahmet AYIK
29- OKUL YÖNETİCİLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ KAYNAKLARI İLE ÖRGÜT İKLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ*
  Özet   Tam Metin
Yasemin BOZKURT, Mine OYMAN
30- OYUN YA DA REKLAM? GENÇ OYUNCULAR EĞLENCE İÇERİKLİ OYUN REKLAMLARI NASIL ALGILIYOR?
  Özet   Tam Metin
Yasin AKAY, Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ
31- ÖĞRENCİLERİN PERFORMANS PUANLARİ İLE BAŞARİ VE TUTUM PUANLARİ ARASİNDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Ömer ÖZER, Murat YIKILMAZ, Ahmet ALTINOK, Ferhat BAYOĞLU
32- PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) PSİKOLOJİK DANIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ DANIŞAN PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Pınar GÖKTAŞ
33- Y KUŞAĞININ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE YENİ BİR MODEL: MUTLULUK YÖNETİMİ
  Özet   Tam Metin
Esra KARAOL
34- ARNOLD SCHOENBERG’İN “YAYLI ÜÇLܔSÜNÜN ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Derya ATABEY, Esra ÖMEROĞLU
35- SOSYAL DEĞERLER EĞİTİMİ PROGRAMININ ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN SOSYAL DEĞERLER KAZANIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Ramin SADIGOV
36- LAVR KORNİLOV: İSYANCI BİR GENERALİN PORTRESİ
  Özet   Tam Metin
Müesser ÖZCAN, Hatice DEMİR KÜRECİ, Fehime ESRA ÖZER
37- CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA BEBEK ÖLÜMLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA BİR ÖRNEK: MEMEDEKİ ÇOCUK NASIL BESLENİR?
  Özet   Tam Metin
Oğuz TÜRKAY, Yunus MENCİK
38- İSTANBUL’A GELEN TURİST SAYISI VE YABANCILARIN KARIŞTIĞI SUÇ İSTATİSTİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Mehmet GEDİK, Ata PESEN, Bilal TEKİN
39- TÜRKÇE DERS KİTAPLARINA YÖNELİK TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİ BELİRLEME ÇALIŞMASI - Siirt İli Örneği –
  Özet   Tam Metin
Mehmet TAMER
40- ÜST KURULLARDA KARAR ALMA
  Özet   Tam Metin
Ali TÜRKER, Gülay ÖZALTIN TÜRKER
41- DENEYİMSEL PAZARLAMANIN HALK BİLİMİ ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI: YAŞAYAN MÜZE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Arzu EREN
42- RUS VE TÜRK KONUŞMA GÖRGÜ ADAPLARININ KARŞILAŞTIRMASI (konuşma görgü kuralında “selamlaşma” ve “hitap” örnekleri)
  Özet   Tam Metin
Kudret Safa GÜMÜŞ, Abdullah TURAN, İbrahim Emre GÖKTÜRK
43- BALKAN KÖKENLİ BİR ŞÂİR VE DEVLET ADAMI OLAN FİLİBELİ VECDΒNİN DÎVÂNI’NDA GEÇEN OSMANLI DEVLET YÖNETİMİ ÜZERİNE BAZI MÜLÂHAZALARI
  Özet   Tam Metin
Gülzar İSMAYİL
44- SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN ÇÖKÜŞÜ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN AZERBAYCAN’IN DAĞLIK KARABAĞ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE DESTEĞİ ( 1991-1993 YILLARI)
  Özet   Tam Metin
Gizem ŞİMŞEK
45- İNANÇLARIN GÖRSELLEŞMESİNİN 2000 SONRASI TÜRK DİZİLERİNDE KULLANIMI: ŞAHMERAN ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Duygu Tan GÜLCAN
46- EKOLOJİK SORUNLAR KARŞISINDA YEŞİL LİBERALİZMİN SINIRLILIKLARI
  Özet   Tam Metin
Ayşe ATAR, Yusuf DÜNDAR, Azize HASSAN
47- SİGARA KARŞITI SOSYAL PAZARLAMA ARAÇLARININ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Mustafa KARA
48- PARYA GİBİ BİR ANNE: KADIN MESELELERİNİN ROMANTİK DÖNEMDEKİ GELENEKSEL TASVİRİNE KARŞI BİR BAŞKALDIRI ÖRNEĞİ OLARAK FELICIA HEMANS’IN INDIAN WOMAN’S DEATH SONG ADLI ŞİİRİ
  Özet   Tam Metin
Ferda Alper AY, Hasan TAĞRAF, Ahmet Murat ÖZKAN, Figen ÖZŞAHİN
49- SAĞLIK KURUMLARINDA MOBBİNG VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Orhan ÇELTİKCİ, Nurbolat SEMBI
50- TÜRKİYE-KAZAKİSTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Ahmet Vecdi CAN, Şuayyip Doğuş DEMİRCİ
51- FİİLİ TAM MALİYETLEME YÖNTEMİNDEN FİİLİ NORMAL MALİYETLEME YÖNTEMİNE GEÇİŞ: GİDER DAĞITIMI VE RAPORLAMA İLE İLGİLİ ÖNERİLER
  Özet   Tam Metin
İlyas TOPSAKAL
52- TUVALILAR: RUS ORTODOKS MİSYON
  Özet   Tam Metin
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Basılı Ciltler
İÇERİK