Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:  2016  Sayı :   54
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Ayşegül KOYUNCU OKCA
1- GELENEKSEL DOKUMALARDA KADIN
  Özet   Tam Metin
Hatice KADIOĞLU ATEŞ
2- GÖRSEL SUNU UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUMUN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Buket BULUK, Ferah ÖZKÖK
3- KÜRESELLEŞME HAREKETLERİNİN TURİZM ENDÜSTRİSİNE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Orhun SOYDAN
4- KÜLTÜREL MİRAS OLARAK ‘NAHİTİYA’ NİĞDE
  Özet   Tam Metin
Derya KILIÇKAYA
5- “LETÂİF-İ ÂSÂR”DA YAYIMLANAN BİR MUHÂVERE IŞIĞINDA ŞEHRENGİZİN DÖNÜŞÜMÜ VE İSTANBUL
  Özet   Tam Metin
Erdem ÇANAK
6- 1927 NÜFUS SAYIMINA GÖRE CEBELİBEREKET VİLAYETİNİN DEMOGRAFİK YAPISI
  Özet   Tam Metin
Begüm KURT
7- MALATYA YÖRESİ YAĞMUR DUASI GELENEKLERİNDE ESKİ TÜRK İNANÇ İZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Özet   Tam Metin
Abdulcebbar KAVAK
8- ŞEYH EBÛBEKİR ABDÜLAZİZ es-SİNCÂRÎ (ö. 602/1205) ve KÂDİRİYYE TARİKATI’NIN KUZEY IRAK’TAKİ ERKEN DÖNEM FAALİYETLERİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet MİMAN, Ayşe Esmeray YOĞUN, Yoğun, Erhan ÖNEL
9- YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANICI PROFİLLERİ: LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Dilek ŞAHİN
10- FAKTÖR YOĞUNLUĞUNA GÖRE ENDÜSTRİ-İÇİ TİCARETİN STATİK ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Selma ATABEY, İbrahim YOKUŞ
11- KÜRESEL ISINMANIN ARTIŞ NEDENLERİNİN SU KAYNAKLARI VE TURİST SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARI
  Özet   Tam Metin
Vedat AKSOY
12- EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE MERİTOKRASİ İHLALİ SONUCU OLUŞAN YENİ BİR LİDERLİK: HAFİ LİDERLİK
  Özet   Tam Metin
İpek CEBECİ
13- TÜRK LİRASI'NA SİMGE BELİRLENMESİ OPERASYONUNA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Yunus ZENGİN, Alirıza AĞ
14- KOBİ’LERDEKİ BAŞARIYI ETKİLEYEN FİNANSMAN SORUNU NEDEN Mİ SONUÇ MU LİTERATÜR TARAMASI SONUCU BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
Ercan ŞAHBUDAK, Dilek ŞAHİN
15- ÇİN’İN DIŞ TİCARET PERFORMANSI VE SEKTÖREL REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜMÜ
  Özet   Tam Metin
Simla GÜZEL
16- KOBİ’LERİN AR-GE FAALİYETLERİNE YÖNELİK DOĞRUDAN VE DOLAYLI TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DÜZEYLERİ: BURSA UYGULAMASI
  Özet   Tam Metin
Mehmet İLİ
17- JOHN STEINBECK' İN "OF MICE AND MEN" İSİMLİ ROMANINDAKİ İNGİLİZCE DEYİMLERİN TÜRKÇE’ YE ÇEVİRİSİNDE KULLANILAN İZLEMLER
  Özet   Tam Metin
Muammer AK
18- TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK YOKSULLUK
  Özet   Tam Metin
Saffet Burak BAYRAM, Gufran GÜNDOĞMUŞ
19- İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI EĞİLİMLERİNİN VE YALNIZLIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Murat ŞİMŞEK
20- TERÖRİZM: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Aslı YILMAZ
21- AB-ABD SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Ebru ONURLUBAŞ, Hasan Gökhan DOĞAN
22- TÜRKİYE’ DE ORGANİK ÜRÜN TÜKETİMİNİN MEVCUT DURUMU VE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ
  Özet   Tam Metin
Hakan Şahin
23- TARİHSEL SÜREÇTE SAVAŞLARIN DEVLETİN OLUŞUMU VE DÖNÜŞÜMÜNDEKİ ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Mehmet Halis ÖZER, Cenk AKSOY
24- İKTİSADİ KONULU SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KENT EKONOMİSİNİN GELİŞİMİNDEKİ YERİ: TEORİK ÇERÇEVE
  Özet   Tam Metin
Yusuf Kemal ÖZTÜRK
25- OSMANLI NORMATİF İKTİSADİ YAPISININ İÇ VE DIŞ KAYNAKLI BOZULMA NEDENLERİ
  Özet   Tam Metin
Özge Gençel ATAMAN
26- MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL ÇALGI DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Özlem KAYA, Adnan ODUNCU
27- TÜRK TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ DEĞERLENDİRMESİ
  Özet   Tam Metin
Fikriye YILMAZ, İrem İŞERİ, Meriç Yavuz ÇOLAK
28- ANKARA’DA ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞANLARIN SİNİZM VE ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ
  Özet   Tam Metin
Sevra FIRINCIOĞULLARI
29- MİKHAİL BAKHTİN VE ROMANIN SOSYOLOJİSİ
  Özet   Tam Metin
Erhan AKIN
30- ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI ve YAZMA TUTUMLARI ile TÜRKÇE DERSİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Serenat İSTANBULLU
31- TÜRK FOLKLOR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ MÜZİK YAZILARI BİBLİYOGRAFYASI
  Özet   Tam Metin
Eren KARAKOÇ
32- ANTİK ROMA’DAKİ ÖLÜM CEZALARI
  Özet   Tam Metin
Melis Kaytaz YİĞİT
33- PERAKENDECİLİKTE BAŞARININ TEMELİ: MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
  Özet   Tam Metin
Sami BASKIN, Abdulhalim ABDULLAH
34- TÜRKÇENİN ARAPÇADAN ALINTILADIĞI KELİMELERİN GÖRÜNÜŞLERİN ÜZERİNE SES BİLİMSEL BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
Haluk YÜCEL
35- MÜZİK TÜRÜ TERCİHLERİNİN SOSYOKÜLTÜREL AÇIDAN DAĞILIMI: MERZİFON İLÇESİ ARAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
Cüneyt ARSLAN
36- DIE METROPOLE ALS EIN PRODUKT DER MODERNE. WAHRNEHMUNG KULTURELLER RAEUME IN DER LITERATUR
  Özet   Tam Metin
Görkem Ozan ÖZALP
37- AVRASYA BÖLGESİNİN STRATEJİK ÖNEMİ VE TÜRKİYE-BÖLGE ÜLKELERİN SAVUNMA VE GÜVENLİK ALANLARINDA İLİŞKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Murat KOÇYİĞİT, Mehmet Nejat ÖZÜPEK, Murat ERDOĞDU
38- HİZMET KALİTESİ VE MARKA BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ÖLÇÜLMESİ: AKILLI TELEFON MARKALARI KULLANICILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Besti ALİYEVA
39- YÜKSEK TEKNOLOJİLER ve İNOVASYON EKONOMİNİN TEORİK ve PRATİK MESELELERİ
  Özet   Tam Metin
Osman ÇAYDERE
40- GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA AFİŞ
  Özet   Tam Metin
Sevilay KILINÇARSLAN
41- AVRAM NOAM CHOMSKY’NİN DÜŞÜNCE DÜZLEMİNDEN ABD’NİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI, DIŞ POLİTİKALARI VE ABD MEDYASININ İŞLEYİŞ SİSTEMİ
  Özet   Tam Metin
Aykut SIĞIN
42- KEMAL TAHİR’İN “RAHMET YOLLARI KESTİ” ADLI ROMANINDA TOPLUMSAL GERÇEKLİK YANSIMALARI
  Özet   Tam Metin
Cihan TUNCER
43- DANİEL KEHLMANN’IN “EN UZAK YER” ADLI ROMANININ VAROLUŞÇULUK BAĞLAMINDA OKUNMASI
  Özet   Tam Metin
K. Batu TUNAY, Shahriyar MUKHTAROV
44- AZERBAYCAN’DA BANKA KARLILIĞININ BELİRLEYİCİLERİ
  Özet   Tam Metin
İrşad Sami YUCA
45- ADNAN MENDERES’İN DIŞ BASINA VERDİĞİ MÜLAKATLARDAN BAZI NOTLAR (1950-1952)
  Özet   Tam Metin
Kaan YİĞENOĞLU
46- GÖLGE BANKACILIK SİSTEMİ: KÜRESEL PİYASALAR İÇİN YENİ BİR TEHDİT Mİ?
  Özet   Tam Metin
Yavuz CANKARA, Gamze ALTUN
47- ADALET ve KALKINMA PARTİSİ İKTİDARI’NDA TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİNE TÜRKİYE’DEN BİR BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Sibel Turhan TUNA
48- SEYRANİ’NİN TAŞLAMALARINDA ‘DEĞERSİZLEŞEN DEĞERLER’İN TESPİTİ ÜZERİNE BİR DENEME
  Özet   Tam Metin
Şahap BULAK
49- TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ DİZİMİNDE İÇ İÇE ÖGELER
  Özet   Tam Metin
Okan Celal GÜNGÖR
50- ATEŞLİ ÇOCUK HASTALIKLARIYLA İLGİLİ ADLANDIRMALAR
  Özet   Tam Metin
Tarkan YAZICI
51- MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
  Özet   Tam Metin
Cengiz ANIK
52- BİLİMİN ENSTRÜMANLARI VE NİTELİKLERİ
  Özet   Tam Metin
Özcan ERDOĞAN
53- GÜNÜMÜZDE BELEDİYELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT-İÇİ ULAŞIM (TOPLU TAŞIMACILIK) İLE İLGİLİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
  Özet   Tam Metin
Mehmet KAYGANA
54- ŞAİR VE İNŞA 'Ziya Paşa'nın Amasya'sı'
  Özet   Tam Metin
Bekir TAVAS, Cemal ÖZTÜRK
55- TÜRK POLİS TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELİN ALGILANAN LİDERLİK VE MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEKLEMİ
  Özet   Tam Metin
Şengül DEMİREL
56- HİNDİSTAN’DA KAST SİSTEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
  Özet   Tam Metin
Ahmet Suat KARAHAN
57- MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA DERS DIŞI ÇALIŞMA SÜREÇLERİNDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERİN ASENKRON UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİYLE UYGULANMASI VE YÖNTEMİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Celil BOZKURT
58- TÜRK OCAKLARI GENEL SEKRETERİ DR. FETHİ ERDEN VE OCAK HATIRALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
Murat ERCAN
59- TAHAYYÜL İLE REALİTE ARASINDA TÜRKİYE- AB İLİŞKİLERİNDE MÜLTECİ SORUNU
  Özet   Tam Metin
Altan AYAN
60- YENİSEY-KIRGIZİSTAN YAZITLARININ LİDER ÖZELLİKLERİ VE LİDERLİK TARZLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Adem PALA, Mehmet KARGÜN, Mustafa BİNER, Hakan KOLAYİŞ
61- FİTNESS MERKEZLERİNDEKİ HİZMET KALİTESİ BEKLENTİSİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Barış ERDEM, Tuba TÜRKMENDAĞ, Suat AKYÜREK
62- TELEVİZYONDA YAYINLANAN GEZİ BELGESELLERİNİN TURİSTLERİN TATİL TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: MUĞLA İLİNDE YERLİ TURİSTLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Veda Aslım YETİŞ,
63- FRANSIZCA ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL KAYGILARININ BENLİK SAYGISI, DİL DÜZEYİ VE CİNSİYETE GÖRE İKİ FARKLI ZAMANDA İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Mustafa SOLMAZ
64- TUNUS’TA TÜRK İZLERİ VE TÜRKÇE İLE TUNUS ARAPÇASINDAKİ ORTAK SÖZCÜKLER
  Özet   Tam Metin
İsmail Tamer TOKLU, Hilal Öztürk KÜÇÜK
65- GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALI ÜRÜNLERE YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMUNUN ÖNCÜLLERİ VE TUTUMUN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Bahattin GENCAL
66- XIX. YÜZYILDA DOĞU TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA YAŞAYAN TUNGANİLER (DUNGANLAR) HAKKINDA YAZILMIŞ OLAN BİR RİSALE: "RİSALE-İ HAKAN İÇİDE TUNGANİLERİ KILĞAN İŞİ"
  Özet   Tam Metin
Nurettin GEMİCİ
67- MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ’NİN ÖĞRETİSİNİN ESASLARI HAKKINDA
  Özet   Tam Metin
Tekin TUNCER
68- DOĞU TÜRKİSTAN YÖNETİMİNDE ÇİN-SOVYET ÇEKİŞMESİ
  Özet   Tam Metin
Hilal BALCI, Naile Rengin OYMAN
69- TEMADAN YOLA ÇIKARAK GİYSİ TASARIMINDA DRAPE TEKNİĞİ İLE SANATSAL UYGULAMALAR
  Özet   Tam Metin
Barış AKSOY, Fatih Coşkun ERTAŞ
70- ŞİRKET BİRLEŞME VE SATIN ALMALARININ HEDEF ŞİRKET MALİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Seda ŞAHİN, Berna ŞAD
71- TURİST REHBERLERİNE YÖNELİK E-YORUMLARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Canan TANRISEVER, Ömer SARAÇ, Aydoğan AYDOĞDU
72- YENİDEN İŞLEVLENDİRİLEN TARİHİ YAPILARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
  Özet   Tam Metin
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Basılı Ciltler
İÇERİK