Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:  2015  Sayı :   50
Servet YAŞAR
1- BAĞLAMA EĞİTİMİNDE ZEYBEK TEZENE TEKNİĞİNİN TEMEL ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Gönül CENGİZ
2- YEŞİM USTAOĞLU SİNEMASININ KAMUSAL ALAN BAĞLAMINDA İÇERİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ : “GÜNEŞE YOLCULUK” VE “BULUTLARI BEKLERKEN” FİLM ÖRNEKLERİ
  Özet   Tam Metin
Deniz SEZGİN
3- CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK İLETİŞİMİ UYGULAMALARINDA İLKLER: TÜRKİYE’DE SITMA İLE MÜCADELE
  Özet   Tam Metin
Arif ÜNAL, Gülcan YÜCEDAĞ
4- GOTTFRIED KELLER’in “KLEIDER MACHEN LEUTE” ADLI ESERİNİN MANEVİ BİLİM YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Şengül CANGÜR, Yunus POLAT, Okan TOKAY, Burcu ARSLAN, Habip TİRYAKİ, Remziye FİLİZ, Abdullah AYDIN
5- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BOŞANMAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Gülşah AKKUŞ, Şükran KARACA, Gülten POLAT
6- MİRAS FARKINDALIĞI VE DENEYİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Şebnem ÇAKIROĞLU
7- STEFAN ZWEIG'IN
  Özet   Tam Metin
Gülay BULGAN
8- DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ENGELLİ TURİZMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR
  Özet   Tam Metin
Hatice KADIOĞLU ATEŞ, Sefer ADA, Nurdan BAYSAL
9- GÖRSEL SUNU TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Şenol ÇELİK
10- KOYCK VE ALMON GECİKME MODELİ İLE KOYUN SÜTÜ ÜRETİMİNDE ÜRETİM-FİYAT İLİŞKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Abdurrahim EMHAN, Mustafa ZİNCİRKIRAN, Cenk AKSOY
11- DİYARBAKIR İLİNDEKİ SANAYİ İŞLETMELERİNİN TEMEL SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
Iasha BEKZADE
12- XVI. YÜZYILDA ÇILDIR EYÂLETİ AHALKALAK SANCAĞI’NIN TÜMEK NAHİYESİ
  Özet   Tam Metin
Nilgün BENLİ
13- TÜRK SİNEMASINDA “ÇOCUK GELİN” İMGESİ: LAL GECE FİLMİ EKSENİNDE İÇERİK ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Basılı Ciltler
İÇERİK