Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:  2016  Sayı :   56
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Mehmet Onur HASDEDEOĞLU - Ömer Faruk ATEŞ
1- EDEBİYAT TARİHÇİLİĞİNDE ANTOLOJİLERİN ROLÜ: TÜRK HİKÂYE ANTOLOJİLERİ
  Özet   Tam Metin
Hayati BEŞİRLİ
2- TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİNDE SOSYAL HAREKETLİLİĞİN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Sugra CAFEROVA
3- KUZEY AZERBAYCAN HANLIKLARINDA SARAY KADINLARI VE NİKAH DİPLOMASİSİ
  Özet   Tam Metin
Halime Göktaş KULUALP
4- BİLGİ YÖNETİMİ OLGUNLUK MODELLERİNE GÖRE İŞLETMELERİN BİLGİ YÖNETİMİ DÜZEYLERİ: GENEL BİR BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Mustafa TAŞLIYAN - Bengü HIRLAK
5- OTANTİK LİDERLİK, PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞTEN AYRILMA NİYETİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Mustafa KILIÇ
6- KEMAL TAHİR’İN YOL AYRIMI ROMANINDA DÖNEMİN TOPLUMSAL YAPISINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Selim TÜZÜNTÜRK - Fatma SERT ETEMAN - H. Kemal SEZEN
7- YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ İLE DAMACANA SU SATIŞ MİKTARLARININ TAHMİNİ
  Özet   Tam Metin
Semih KOÇMAR
8- LİDERLİK DAVRANIŞI VE DUYGUSAL ZEKA İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Tuba GÜLTEKİN
9- SANATSAL SÖYLEMDE NEDENSEL YÜKLEMELER VE KELLEY'İN KOVARYASYON TEORİSİ
  Özet   Tam Metin
Coşkun ŞEREFOĞLU
10- LEWIS MODELİNİN ZAYIF YÖNLERİ VE SINIRLAYICILARI
  Özet   Tam Metin
Tamer BAYAR - Emine ÖNDER
11- İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI GÖSTERME DÜZEYLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Sadık SERÇEK
12- TURİZM PAYDAŞLARI AÇISINDAN DİYARBAKIR’IN MARKA ALGISI VE GELECEĞİ
  Özet   Tam Metin
Recep CENGİZ - Mehmet Yalçın TAŞMEKTEPLİGİL
13- SPOR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME: SPOR MERKEZLERİ (SAMSUN ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin
Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE, Pelin ESMERGÜL
14- KEMAN EĞİTİMİNDE DEĞERLER AÇISINDAN SUZUKİ YAKLAŞIMI
  Özet   Tam Metin
Sezen GIRAN TAŞCIOĞLU - Nevin AKPINAR
15- YEREL HALKIN BÖLGELERİNDEKİ TURİZM GELİŞİMLERİNE KARŞI TUTUMLARI: KUZEY ANTALYA KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet Vahit EREN - Melike ATAY POLAT - Halil İbrahim AYDIN
16- TÜRKİYE’DE YAPISAL KIRILMALI TESTLERLE ELEKTRİK TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Fazıl KIRKBİR - Mehmet KARA -  Mustafa TÜRKEL
17- PAZARLAMA İLETİŞİMİ AÇISINDAN MARKA SLOGANLARININ ÖNEMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Salih AKYEL
18- XIX. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA PAYAS SANCAĞINDA KULLANILAN MÜSLÜMAN ERKEK ŞAHIS İSİMLERİ
  Özet   Tam Metin
Ahmet UYAR
19- AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMADA FİKİR LİDERİNİN ÖNEMİ: AKILLI TELEFON KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Melek HANCI
20- KURUMSAL REKLAM VE MİZAH
  Özet   Tam Metin
Mehmet Metin DAM
21- DIŞ TİCARET VE AR-GE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Müzeyyen ALTUNBAY
22- TEMEL BİR DEĞER OLARAK DEDE KORKUT’TA MİSAFİRPERVERLİK VE İZZETİ İKRAM
  Özet   Tam Metin
Mustafa GÜNEŞ
23- CELÂLEDDİN ERGÛN ÇELEBİ VE GENC-NÂME ÜZERİNE
  Özet   Tam Metin
İlke TEPEKÖYLÜ
24- TÜRKİYE’DE FUTBOL, TARAFTAR OLGUSU ve BEŞİKTAŞ ÇARŞI GRUBU
  Özet   Tam Metin
Yunus ZENGİN - Erdoğan KAYGIN
25- ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Melda ÖZDEMİR - Şaban YILDIRIM
26- GAZİANTEP İLİNDE SEDEF KAKMACILIĞININ İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Ayşe Gül YILÖR - Aslı YIKILMAZ ERKOL
27- TÜRKİYE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL GÖSTERGELERİ İLE KAR PAYI DAĞITIM KARARLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Ayşegül KILIÇ
28- ŞEMSEDDİN AHMED BEY ve (H. 904) 1498 TARİHLİ VAKFİYESİNE GÖRE YENİCE-İ VARDAR VAKFI
  Özet   Tam Metin
Shahriyar MUKHTAROV - Ceyhun MİKAYILOV - Zamig MAMMADOV
29- AZERBAYCAN’DA BANKA KREDİ KANALININ İŞLEYİŞİ: AMPİRİK BİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin
Yasin KIRILMIŞ
30- HAYVAN MASALLARI İLE EZOP MASALLARI’NIN TEMA, KAHRAMAN VE MESAJLARI YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Elif Gizem UĞURLU
31- BİLİŞİM SUÇLARI VE ÇOCUKLA İLETİŞİMİ DİSCONNECT FİLMİ ARACILIĞI İLE YENİDEN OKUMAK.
  Özet   Tam Metin
Kaan YİĞENOĞLU
32- FİNANSALLAŞMA VE GELİR DAĞILIMI
  Özet   Tam Metin
Halil BİLECEN
33- TÜRKİYE'DEKİ OY VERME DAVRANIŞLARININ ANALİZİ: ETNİSİTE Mİ DİNDARLIK MI?
  Özet   Tam Metin
Kelime ERDAL
34- ÇOCUK KİTABI OLMASI AÇISINDAN MUZAFFER İZGÜ'NÜN ÖKKEŞ SERİSİNE BİR BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Sumru KALELİ
35- HALKLA İLİŞKİLER ARACI OLARAK KURUMSAL WEB SİTELERİ: TÜRKİYE’NİN ÜÇ BÜYÜKŞEHRİNİN BELEDİYELERİNE AİT WEB SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet Halit ATLİ
36- L1’İ TÜRKÇE OLAN GENÇLERDE ALMANCA SÖZDİZİMİ EDİNİM SIRALAMASI
  Özet   Tam Metin
Muttalip ŞİMŞEK
37- ŞER'İYYE SİCİLLERİ VE NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE BODRUM'DA YAŞAYAN GAYRİMÜSLİMLER (1831-1904)
  Özet   Tam Metin
Fatih AYDOĞDU - Osman SAMANCI
38- ÇOCUKLARDA DUYGUSAL GELİŞİM VE İLE BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Fevzi KARADEMİR
39- TÜRKÇEDE AYNI SÖZÜN ZIT VEYA UZAK ANLAMLAR BİLDİRMESİ ÜZERİNE
  Özet   Tam Metin
Pınar KROM - Gülname TURAN
40- MÜCEVHER TASARIMCILARININ BAKIŞ AÇISIYLA YARATICI UNSUR OLARAK İLHAM: FENOMENOGRAFİK BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Basılı Ciltler
İÇERİK