Englisg
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye | Şifremi Unuttum
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:  2014  Sayı :   44
Ganire HÜSEYNOVA
1- ARP ÇALGISININ TARİHÇESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Özet   Tam Metin
Nursen VATANSEVER DEVİREN, Onur YILDIZ
2- BÖLGESEL KALKINMA TEORİLERİ VE YENİ BÖLGESELCİLİK YAKLAŞIMININ TÜRKİYE'DEKİ BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARINA ETKİLERİ
  Özet   Tam Metin
Cengiz AYTUN
3- ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Murat DELİCE, Murat YAŞAR
4- GÖÇ VE ŞİDDET SUÇLARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Gökşen ARAS
5- İNSAN VE TOPLUM: EDEBİYAT VE DEĞERLER EĞİTİMİ
  Özet   Tam Metin
Altan DOĞAN, Serdar BOZKURT, H. Talha DEMİRBAŞ
6- KAMU ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL POLİTİKA: ÇALIŞANLARIN POLİTİK DAVRANIŞLARA YÖNELİK ALGILARI
  Özet   Tam Metin
Arzu EREN ŞENARAS, Hayrettin Kemal SEZEN
7- KESİKLİ OLAY BENZETİMİ YAKLAŞIMI İLE KARAYOLU YOLCU TAŞIMACIĞINDA GELİR BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin
M.Halis ÖZER
8- KLASİK DÖNEM OSMANLI İKTİSAT DÜŞÜNCESİNDE SERMAYE BİRİKİMİNE BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Aşır ÖZBEK, Özgür SELVİ
9- MESLEK YÜKSEKOKLLARINDA YÖNETİCİ KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Celile Özçiçek DÖLEKOĞLU, Fatma Handan GİRAY, Ayşe ŞAHİN
10- MUTFAKTAN ÇÖPE EKMEK: TÜKETİM VE DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin
Deniz ŞAHİN
11- PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SÜRECİNDE BÜROKRATİK ETKİNSİZLİKLER & ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Özet   Tam Metin
Murat KORKMAZ, Ayhan AYTAÇ, Bülent KILIÇ, Ali Serdar YÜCEL, Fikriye TOKER, Sefer GÜMÜŞ
12- SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA RİSK YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI: ÖZEL KAMU SAĞLIK KURUMLARI ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Nermin Özcan ÖZER
13- SANAT EĞİTİMİNDE MATERYAL RUHU: SABUNDAN HEYKELLER
  Özet   Tam Metin
Eyüp UZUNKAYA, Özlem AKBAL
14- TÜRK HALK DANSLARININ İCRASINDA BİR ASMA DAVUL GELENEĞİ “AYAĞA ÇALMA”
  Özet   Tam Metin
Gülsen Serap ÇEKEROL, Nihal YILMAZ
15- TÜRKİYE’DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI ve İŞLEYİŞLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin
Cemil Serhat AKIN
16- YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ CO2 EMİSYONU ÜZERİNE OLAN ETKİSİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Basılı Ciltler
İÇERİK