Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:  2015  Sayı :   48
Yrd. Doç. Dr. Meltem KATIRANCI , Arş. Gör. Zeynep GÖNÜLAY ÇALIMLI
1- Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersine Eğilimlerine Yönelik Gözlem Sonuçları
  Özet   Tam Metin
Ayşegül ULUTAŞ, Ayşe Belgin AKSOY
2- DUYARLILIK VE KARŞILIKLILIK TESTİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Sinan AVAN
3- GERÇEKTEN LİBERALİZM Mİ? YOKSA SADECE SÖYLEM Mİ?: TEK PARTİLİ TÜRKİYE’DE LİBERAL GELİŞMELER
  Özet   Tam Metin
Fatih ŞANTAŞ, Bünyamin DEMİRGİL
4- EKONOMİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Şahin YEDEK
5- Atatürk Döneminde Elazığ'ı Temsil Edenler(1920-1938)
  Özet   Tam Metin
Savaş SERTEL
6- CUMHURİYET’İN İLK NÜFUSU SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE MALATYA’DA NÜFUS
  Özet   Tam Metin
Hülya DERYA
7- ALMANYA VE JAPONYA’NIN SANAYİLEŞME SÜRECİNDE KORUMACI POLİTİKALARIN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Arzu KURŞUN
8- YOKSULLUK İLE SAĞLIK EŞİTSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Dilek CANYURT
9- SURİYE GELİŞMELERİ SONRASI SURİYELİ MÜLTECİLER: TÜRKİYE’DE RİSKLER
  Özet   Tam Metin
Suat KOL
10- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ, Zeynep EREN
11- ÇOKLU ZEKÂ KURAMI İLE NİTELEME SIFATLARININ ÖĞRETİMİ
  Özet   Tam Metin
Recep ÇİÇEK, Ali ILGAZ
12- DESTİNASYONLARIN PAZARLANMASINDA İMAJ VE MARKANIN ROLÜ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Yusuf CERİT
13- SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ KARMAŞIKLIĞI ALGILARI İLE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Özet   Tam Metin
Yasin AKAY
14- PERFORMANS GÖREVLERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞ ALMA ÖLÇEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Zeynep AKSAN, Dilek ÇELİKLER
15- KÜRESEL ISINMA İLE MÜCADELE HAKKINDA İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALGI VE GÖRÜŞLERİ
  Özet   Tam Metin
Huriye Betül ÖNGEN
16- KLASİK YATIRIM ARAÇLARINA ALTERNATİF FİNANSAL ENSTRÜMANLAR: OPSİYONLAR VE EGZOTİK OPSİYONLARA GENEL BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Barış ERDEM, Bilgehan GÜLCAN, Suiunbek CHYKYNOV
17- KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE SPA & WELLNESS HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN İŞGÖRENLERİN PROFİLİ: ANTALYA’DAKİ BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Basılı Ciltler
İÇERİK