Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 59  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

Serpil YAYMAN ATASEVEN
RESİMDE ANLAM OLGUSU
 
20. yüzyıl değişimlerin çağı olarak tanımlanmıştır. Bu değişimler bilim ve teknoloji alanında olduğu kadar sanat alanında da görülmüştür. Geçmişte görülen uzun süreli sanat üslupları yerini kısa süreli sanat alanlarına bırakmıştır. Sanatın bu hızla değişimi sanat eserindeki anlam olgusunun da farklı açıdan değerlendirilmesine neden olmuştur. Sanat eserinin toplumsal bir varlık olan sanatçının yaratım süzgecinden geçtikten sonra, oluşumunda sanatçının kişiliği ile birlikte, yaşadığı dönemin de etkisi olduğu bir gerçektir Artık sanatı anlamanın yolu bulunduğu dönemi anlamaktan geçer olmuştur. Özellikle yüzyılın başındaki modern sanat akımları biçimlendirmede nesnel gerçeklik yerine öznel gerçekliği ön planda tutan eserler ortaya koymuşlardır. Sanat yapıtı tek anlamlı bir yapıdan, çok anlamlı bir yapıya geçerek farklı bir boyut kazanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anlam, figür, sanat, açık yapıt


SENSE FACT IN ART
 
20th century has been described as the age of changes. These changes has been seen in the art field as well as in the science and technology fields. Art styles in the short term have replaced the long-standing ones seen in the past. These rapid changes in art have caused of evaluating semantic fact in the artwork in a different way, though. After an artwork’s creation process, it is the fact that there is also an effect of the era the artist as a social entity live in besides his personality in the process of formation of an artwork. Henceforth the way of the understanding of the art has started depending on the understanding of the age when the artwork has taken place. Especially modern art movements in the beginning of the century have produced artworks which prioritized subjective reality instead of objective reality in figuration. Artwork has gained a new dimension from single semantic structure to multiple semantic one.

Keywords: Semantic, figure, art


Detay

İÇERİK