Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Yabancı Diller

Aydın Görmez, Leyla Adıgüzel
İNSANLIK AYIBI - HİROŞİMA
 
Bu makale, Rebecca Lenkieiwcz’in son yazdığı ve henüz yayınlanmamış eseri Wisconsin’de dünyaya vermek istediği mesajları incelemeyi amaçlamaktadır. Yazar, bu eserine, 6 Ağustos 1945’te yaklaşık 140.000 kişinin ölümüyle sonuçlanan ve büyük bir yıkıma yol açan, Amerika tarafından Hiroşima’ya atom bombası atılmasını konu olarak seçer. Eserin ana kahramanlarından biri,bu faciadan canlı kurtulmayı başaran ancak bombanın korkunç etkisiyle fiziksel olarak tanınmaz hale gelen Jinno’dur. Ne gariptir ki Jinno eski haline ve kaybettiği hayallerine yeniden kavuşabilmek için çareyi yine kendisini bu hale getiren Amerika’da bulmaya çalışır. Kendisi gibi birkaç kişi daha tedavi edilme vaadiyle Amerika’ya davet edilmişlerdir. Oyun boyunca okur/izleyici iki çarpıcı soruya yanıt bulmaya çalışır: Çaresiz genç kız faciadan yıllar sonra kaybettiklerine yeniden kavuşup mutlu olabilecek midir? Amerika’nın, bu kurbanları davet etmesinin altında yatan gerçek neden nedir? Yazar, Wisconsin oyunu ile bu korkunç dönemi tekrar sahneye taşıyarak bugün başta Ortadoğu olmak üzere bütün dünyada devam eden kıyımlara dikkat çeker.

Anahtar Kelimeler: Rebecca Lenkiewicz, Amerika, Hiroşima, Wisconsin


The Shame of Humanity – Hiroshima
 
This article aims to examine the messages Rebecca Lenkiewicz would like to give to the world in her final and unpublished work Wisconsin. In this work the author chooses as the subject the America’s dropping atomic bomb on Hiroshima on 6 August 1945 that resulted in the death of approximately 140,000 people and led to a massive demolition. One of the main protagonists of the work is Jinno who managed to survive yet remained physically unrecognizable due to the horrible influence of the bomb. Ironically, Jinno tries to seek cure in America, the very country that caused all her troubles, to regain her health and her lost dreams. Some people like her have been invited to America with the promise of treatment. Throughout the play, the reader/audience tries to find answers to two striking questions: Will the desperate young girl be able to regain what she has lost after years of the disaster, and be happy? What is the real reason behind America's invitation of these victims? The author brings this terrible period back on the stage with the play Wisconsin and draws attention to present ongoing massacres all over the worls, notably in the Middle East.

Keywords: Rebecca Lenkiewicz, America, Hiroshima, Wisconsin


Detay

İÇERİK