Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Politika Bilimi

Agalar ABBASBEYLİ
DÜNYA SİYASETİNDE KAFKASYA
 
Sovyetlerin çöküşü ile bağımsızlığını kazanan Kafkasya toprakları kısa sürede bölgesel ve küresel güçlerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Sovyetler'in mirasçısı olan Rusya'nın bölge üzerindeki kısa süreli etkinlik kaybının ortadan kalkması ABD ve Rusya'yı bölgede bir yarışa sokmuştur. Kafkasya özellikle de Güney Kafkasya'daki bu yarışın temel nedeni ise Bölgenin sahip olduğu stratejik konum ve zengin yer altı kaynaklarıdır Makale, Kafkasya ve özellikle Güney Kafkasya çevresinde dönen modern jeo-stratejinin kavramsal konularını incelemektedir. Makalede, Kafkaslardaki ve Kafkasya çevresindeki büyük ve bölgesel güçlerin araştırma politikalarına özel önem verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Jeo-strateji, terör ayrılıkçılığı, güvenlik, çatışma, egemenlik, bağımsızlık, parçalanma, Sovyet sonrası evrensel sistem.


CAUCASUS IN THE WORLD POLITICS
 
The Caucasus lands, which gained independence with the collapse of the Soviets, soon began to attract the attention of regional and global powers. The short-lived loss of activity on the region of Russia, the heir of the Soviet Union have entered a race US and Russia in the region. The main reason for this race in the Caucasus, especially in the South Caucasus, is its strategic location and rich underground resources. The Article examines the conceptual issues of modern geo-strategy, which revolves around the Caucasus and in particular the South Caucasus. In the article special attention is given to research policy of the great and regional powers in the Caucasus and around the Caucasus.

Keywords: geo-strategy, terror separatism, safety, conflict, sovereignty, independence, disintegration, post-Soviet, universal system.


Detay

İÇERİK