Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Güzel Sanatlar - Sahne Sanatları

Abdullah AYAYDIN
ÇOCUĞUN KENDİNİ RESİMLE İFADE ETME İHTİYACI
 
Sanat kavramı da çocuklar için farklı bir anlam taşır. Çocukluk dönemi sanat açısından oldukça önemlidir. Günümüz çocuklarının bugün her zamankinden daha çok sanata ihtiyacı vardır. Sanatsal bir yolla kendini ifade etme içtepisi her çocukta kendiliğinden vardır. Doğada hiçbir şey amaçsız olmadığına göre çocukta resim yapma davranışı da amaçsız değildir. Çocuk resimleri birçok yönüyle yetişkinlerin resimleriyle ortak özelliğe sahip olduğu gibi birçok yönü ile de farklılıklar taşır. Benzerlikler çocukları birer sanatçı gibi göstermesine rağmen farklılıklar ise çocuk resimlerinde başka gözle bakılmasına ve bu resimlerde başka değerler aranmasına yol açar. Sanatla ifade etme çabası çocuk için lüks değil bir ihtiyaçtır. Çocuk resimleri bir sanat eseri olmaktan daha fazla anlama sahiptir. Bu yüzden çocuk resimleri yetişken resimlerinden farklı olarak birçok özelliği de içinde barındırır. Görsel sanatlar öğretmeni mutlaka çocuk resminin bu özelliklerini bilmeli ve çocuğa bu şekilde davranmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Eğitim, Çocuk, Çizim, İfade


THE NEED OF CHILDREN TO EXPRESS THEMSELVES IN PAINTING
 
The term of art means different to children. The period of childhood is very important in terms of art. Children of today need art more than ever. Every child has the impulse of expressing himself/herself in an artistic way. Nothing is aimless in nature so the behavior of painting is not aimless, either. The paintings of children have common features with the paintings of adults and they also have differences in many ways. Although the similarities indicate children like an artist, differences cause a different point of view to children's painting and a search for other values. It is not a luxury but a need for the child to try to express him/her through art. Children’s paintings mean more than being works of art. That's why children's paintings include many characteristics different from adults' paintings. The teacher of visual arts must know these characteristics of children painting and must behave children in this way.

Keywords: Art, Education, Child, Drawing, Expression


Detay

İÇERİK