Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Hukuk

M. Fatih ÇINAR
TÜRKİYE’NİN ANAYASAL DEMOKRASİ YOLU VE KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNİN SERENCAMI
 
Anayasa tartışmaları Türkiye’de hep var ola gelmiştir. Son iki Anayasası askeri darbelerin eseri olan Türkiye sivil bir anayasa oluşturma sancılarını yaşamaktadır. Her anayasa değişikliği, demokrasi idealinden ve kuvvetler ayrılığı ilkesinden uzaklaşıldığı eleştirileri ile karşılaşırken, aynı oranda bu hedeflere yaklaşıldığı savunmalarına da konu olmaktadır. Bu tartışmalara biraz ışık tutabilmek maksadıyla Türkiye’nin anayasal demokrasi ve kuvvetler ayrılığı yolculuğunun serencamı ana hatlarıyla olarak incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anayasa, Demokrasi, Kuvvetler Ayrılığı, Hukuk, Hükümet Sistemi


The Occurrences Upon the Seperatıon of Powers and Turkey’s Way of Constıtutıonal Democracy
 
Constitutional debates have always existed in Turkey. Turkey has the pangs of making a civil constitution however the last two Constitutions which are the creation of military coups. While each constitutional amendment is criticized for back away of from democratic ideals and the principle of separation of powers, it is also the subject of defending that these targets are being approached at the same time. In order to shed some light on this debate, this work has sought to examine the occurrences of Turkey as a journey of constitutional democracy and separation of powers.

Keywords: Constitution, Democracy, Separation of Powers, Law, System of Government


Detay

İÇERİK