Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Uluslararası İlişkiler

Ali GÖK
SAVAŞIN BUKALEMUN DOĞASI: “DÜŞÜK YOĞUNLUKLU ÇATIŞMA” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
Günümüzde yeni nesil savaş çalışmalarının bilinen isimlerinden Martin Van Creveld ve William S. Lind gibi yazarlar düşük yoğunluklu çatışmaların eski nesil savaşlardan farklı bir yapıya sahip olduğunu ve Clausewitz’in savaş teorisinin kesin bir biçimde sona erdiğini, düşük yoğunluklu çatışmaları (DYÇ) anlamada yerinin olmadığını belirtmektedirler. Bu çıkarım dikkate almaya değer olmakla birlikte, DYÇ gibi yeni nesil savaş çalışmalarının açıklamaya çalıştığı kavramlar Clausewitz’in teorisine göre yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. DYÇ eski nesil savaşlardan farklı bir yapıya sahiptir. Ancak bu yapı Clausewitz’in savaş teorisi içinde de anlaşılabilmektedir. Her ne kadar savaşların aktörleri ve yapısı değişikliğe uğrasa da uluslararası sistemin dönüşümü Clausewitz yaklaşımlarının ötesine geçememiştir.

Anahtar Kelimeler: Düşük Yoğunluklu Çatışma (DYÇ), Savaş, Yeni Nesil Savaş, Clausewitz, Clausewitz Üçlemesi.


The Nature of War Chameleon: An Evoluation About “Low Intensity Conflict”
 
Today, written, such as Martin Van Creveld and William S. Lind, well known names of the new generation of war studies, say that low intensity conflicts have a different structure from that of the past generation, and that Clausewitz’s war theory cetainly ends up, its low intensity conflicts are not in plase. This idea is noteworthy, but concept such as low intensity conflict, which the next generation of war efforts attemp to explain, must be reassessed according to Clausewitz’s theory. Low İntensity conflict have a different structure than the old generation wars. But this structure can also be understood in Clausewitz’s theory of war. The transformation of the international system has not preceded the Clausewitz’s approach, although the actors and structure of the wars have changed.

Keywords: Low Intensity Conflicts, War, The New Generation War, Clausewitz, Clausewitz's Trinity.


Detay

İÇERİK