Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Müzik

Şirin KARADENİZ
TÜRK MÜZİĞİ’NDE DÖNEM ANLAYIŞININ FARKLI PERSPEKTİFLERDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
“Türk Müziği’nde Dönem Anlayışı” başlıklı bu makalede; Türk Müziği’nin geçmişten günümüze kadar geçirdiği evreler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan farklı anlayışları yani dönemleri inceledik. İncelememizi yaparken farklı kişilerin bu konu ile ilgili yayınlanmış fikirlerini ele aldık. Öncelikle Ercüment Berker’in Türk müziği dönem anlayışı ele alınmıştır, ardından M. Cahit Atasoy, Cinuçen Tanrıkorur ve Onur Akdoğu’nun Türk müziği dönem anlayışları incelenmiş olup sonrasında bu alanda tarafımca daha önce yapılan detaylı bir çalışma neticesinde elde edilen verilerden oluşan bir tabloya yer verilmiştir. Sonuç olarak Türk Müziği’nde bugün yaygın olarak kullanılan ortak bir dönem anlayışı olmadığı, bu konularda yapılan çalışmaların bugün yaşamadığını gördük.

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Tarih, Dönemler


EVALUATION OF THE UNDERSTANDING OF “PERIODS” IN TURKISH MUSIC FROM DIFFERENT PERSPECTIVES
 
In this article which is called “The Understanding of ‘Periods’ in Turkish Music”, we have observed the different evolutionary periods that The Turkish Music has been through and hence put forward the different modes of understanding and approaches to it, namely the “Periods”. During our study, we took into consideration the works of other researchers in the field by alluding to their ideas through their publications. First of all we have observed Ercüment Berker’s the understanding of periods in Turkish music after that M. Cahit Atasoy, Cinuçen Tanrıkorur and Onur Akdoğu’s understanding and approaches are examined. Also a detailed table made by me before was also included. Consequently, we have seen that in Turkish Music there is not a commonly used understanding of Periods in Turkish Music and that the works in this field have not persisted throughout the time to be able to reach our day.

Keywords: Turkish Music, Periods, History


Detay

İÇERİK