Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Din

Enver BAYRAM
KUR’AN’DA “ÂM” KAVRAMI
 
Kur’an, insanların hidayete ulaşması için gönderilmiş ilahi kitaptır. İnsan, onun içindeki emir ve yasakları uygulamakla sorumludur. Bunu da aklını en güzel şekilde kullanarak yerine getirebilir. Bunu yapmadığı takdirde doğru yolu bulamayacaktır. Kur’an “âmâ” kavramını görme organı gözden yoksun olan kimseler için kullanmaktadır. Bunun yanında bütün delilleri görmelerine rağmen Allah’a, meleklerine, kitaplara, meleklerine, ahiret gününe iman etmeyenleri hem bu dünyada hem de ahirette “âmâ” olarak nitelendirmektedir. Aklını kullanmayı da âmâlıktan kurtulmanın çaresi olarak zikretmektedir. Aklını kullanmadığı takdirde bu halin sonsuza dek devam edeceğini haber vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Âmâ, Sağır, Dilsiz, Akıl.


THE CONCEPT OF BLIND IN QUR’AN
 
Quran is the divine book sent people to reach salvation. Humanbeing is responsible for implementing orders and prohibitions within him. It can also be fulfilled by using your mind in the best way. If you do not do this, you will not find the right way. The Qur'an uses the concept of "blind" for those who are lacking in sight. Although they see all the evidence, they do not believe in Allah, his angels, his books, his angels, and the day of the Hereafter, for which The Quran call them "blind" in this world and in the Hereafter. The using of the mind is a way to release from de blindness according to The Quran. The Qur'an informs us that blindness will continue forever if we do not use the mind.

Keywords: Qur'an, Blind, Deaf, Dumb, Mind.


Detay

İÇERİK