Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Turizm

Mustafa ÇALIŞKAN, Yunus MENCİK
İSTANBUL’A GELEN YABANCI TURİSTLERİN ŞÜPHELİ OLARAK MÜDAHİL OLDUKLARI SUÇLARIN TÜRLERİ VE SAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
Gerek ülkemiz açısından gerekse dünya devletleri açısından oldukça önemli bir yer olan İstanbul birçok amaçla Türkiye’ye gelen turistlere ev sahipliği yapmaktadır. Gerek iç göçlerle gerekse yabancı turistlerle çeşitlenen İstanbul kozmopolitan bir şehir yapısında olduğu görülmektedir. Bu çeşitliliğin getirmiş olduğu dil, kültür ve din zenginliğinin yansıra bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdiği ve bireyi bazen suçun mağduru bazen de suç olayının faili durumuna düşürdüğü görülmektedir. Söz konusu İstanbul’da yabancı ülke vatandaşlarının sayısının oldukça fazla olması suç olaylarında ne derece müdahil oldukları konusunda merak uyandırmıştır. Dolayısıyla İstanbul’a gelen yabancı turistlerin sayısal durumu ile şüpheli olarak karıştıkları suç türleri ve en çok hangi suçlarda şüpheli konumunda oldukları ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü’nün 2001-2014 yılları arasında İstanbul’a gelen yabancı turistlerin karıştıkları suç şüphesi olaylarının veri istatistikleri ile İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan veriler kullanılarak amaca ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Suç, Yabancı Suçlular, Yabancı Şüpheliler, Yabancı Turistler


THE TYPES OF THE CRIME THAT TOURISTS VISITING TURKEY AS SUSPECTS GET INVOLVED AND THE COMPARISONS OF THEIR NUMBERS
 
Istanbul, an important place for both our country and the world states, host to the tourists visiting Turkey with many purpose. It is seen that Istanbul, whether became varied with domestic migration or with foreign tourists, is a cosmopolitan city. Together with its benefits (richness) like language, culture and religious, some problems can accompany. It occurs that it makes person sometimes the sufferer of a crime, sometimes the offender of a crime. That the population of foreign citizens is quite much in Istanbul has aroused curiosity about what extent they get involved in crime incidents. Thus, it is tried to be revealed that numerical case of the foreign tourists visiting Turkey, the crime types that they get involved as suspects and at what crimes they are offender mostly. Within this context, data statistics by Istanbul Security Directorate Foreigner’s Department about the crime incidents of the foreign tourists they get involved who visited Turkey between 2001 and 2014 and the statistics published by Provincial Directorate of Culture and Tourism have been used and tried to achieve a goal.

Keywords: Foreign Criminals, Crime, Foreigners, Foreign Suspects


Detay

İÇERİK