Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Spor Bilimleri

Ünsal TAZEGÜL
FARKLI TOPLUMLARDA FUTBOLUN TARİHİ
 
Günümüzün popüler sporlarından olan futbolun geçmişi, milattan önceki dönemlere kadar uzanmaktadır. Futbol, milattan önceki dönemde birçok toplumda farklı isimler altında oynanmıştır. Futbol, içinde bulunduğu toplumun düşünce ve inanç yapısından etkilenmiştir. Geçmiş dönemlerde futbol, birçok toplum tarafından askeri eğitim olarak kullanılsa da, zaman içerisinde geniş halk kitlerinin katıldığı spor organizasyonlarına dönüşmüştür. Yapılan bu çalışmanın amacı, farklı toplumlardaki geleneksel futbolu tanıtmaktır. Yapılan bu çalışmada, tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, farklı kütüphanelerden ve elektronik ortamda konuyla ilgili dergi, kitap ve tezlere ulaşılarak konuyla ilişkisi olanlar seçilerek çalışmada kullanılmıştır. Çalışma kapsamına, Türk, Çin, Japon, Mısır, Eskimo, Kızılderili, Eski Yunan, Aborjin ve Kore toplumları dâhil edilmiştir. Çalışmanın sonunda, geçmiş dönemde oynana futbolun farklı toplumlarda farklı isimlerle oynandığı, sadece erkeklerin değil aynı zamanda kadınlarında bu sporu oynadığı ve toplumun inanç ve düşünce sisteminin futbol üzerinde büyük bir etkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Türk, Çin, Japon, Mısır, Eskimo, Kızılderili, Eski Yunan, Aborjin, Kore.


THE ORIGIN OF FOOTBALL IN THE WORLD HISTORY
 
The history of football, which is one of today's popular sports, dates back to the period before Common Era. Football was played under different names in many societies in the period before Common Era. Football has been influenced by thoughts and beliefs of the society in which is included. In the past, football has been used by many communities as military training, but over time it has turned into sports organizations with large popular masses. The purpose of this study was to promote traditional football in different societies. In this study, a screening method was used. Therefore, relevant journals, books and theses have been reached in different librarians and electronic media, and the most relevant ones have been selected and used in the study. In this study, Turkish, Chinese, Japanese, Egyptian, İnuit, Native American, Ancient Greek, Aboriginal and Korean societies were included. At the end of the study, it was observed that football was played with different names in different societies in the past, and not only men but also women played this sport, and a society's beliefs and thoughts had a big influence on football.

Keywords: Turkish, Chinese, Japanese, Egyptian, İnuit, Native American, Ancient Greek, Aboriginal and Korean


Detay

İÇERİK