Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: Tarih

Kürşat KOÇAK
BOZKIR TÜRK KÜLTÜRÜNDE GÜMÜŞ’ÜN ORTAYA ÇIKIŞI VE İŞLENİP YAYILMASI
 
Bozkır kültürü, hayvancılık ekonomisine dayalı olarak otlak ve su boylarını takip etmek suretiyle konargöçer bir hayat meydana getirmiştir. Bu yeni hayat biçimine bozkır atlı kültürü adı verilmiştir. Bozkır kültüründe büyük koyun sürüleri atlar çobanlar vasıtasıyla idare edilmiş ve daima yeni bol sulu ve otlu araziler aranmıştır. Konargöçer kültürün üç temel unsuru at, koyun ve metaldir. Bu kültürün mensupları yerleşik kavimlerden metalin nasıl eritilip döküldüğünü öğrenmişlerdir. Bozkır kültürü mensupları otlak ararken metal cevher yataklarının bulunduğu yerleri de öğrenmişlerdir. Bozkır kültüründe taş ve çamurdan yapılan fırınlarda metaller eritilmiştir. Malzemenin işlenmesi için balyoz, örs ve manda derisinden körük yapılmıştır. Metalin keşfedilip işlenmesi Bozkır kültürünün gelişmesinde etkili olmuştur. Çünkü metal, topraktan ve ahşaptan mamul nesnelere göre daha dayanıklıdır ve kırılgan malzeme yerine kullanılmıştır. İlk defa Afanesyevo Kültüründe (M.Ö. 3000-1700) süs eşyalar yapmada, gümüş, altın ve meteor kökenli demir kullanılmıştır. Karasuk devrinde metal işleyicilerinin ürünleri yüksek düzeyde teknik ustalık gösterdiği gibi, metal araç ve gerecin geniş bir alanda kullanılması metalurjik üretimin çapını göstermesi bakımından dikkate değerdir. Orta Asya’da Kazakistan ve Altay dağlarında dikkate değer miktarda gümüş madenleri vardır. Gümüş madeni bozkır kültüründe bronzun kullanıldığı kadar büyüklükte kullanılmamıştır. Gümüş daha çok kıymetli süs eşyası ve diğer külçe olarak kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bozkır, Gümüş, Metal


Silver (Being Discovered, Hammered, Spreaded) in Turkısh Steppe Culture
 
Steppe culture has a nomadic life style based on animal husbandry along the rivers and grassland. This life style name is steppe subculture. In this steppe culture, large sheep herds were herded by shepherds with horse and always searched for new grassy wetlands. The first three key elements of nomadic culture are horse, sheep and metal. The people of this culture learned how to melt and smelt the metal from other settled tribes. Also, they learned ore deposits while they were looking for grasslands. Metals were melt in stone and mud ovens. Anvil, sledge, hammer and smokers with buffolo skin were made. Metal, discovered and worked on, affected on the devolopment of steppe culture, because metal is more durable than other stuff made of soil and wood. During the period of Afanesyevo culture, it was the first time to be used silver, gold and the iron originated from meteor. In the age of Karasuk, the product of metal workers were comperatively technological. Morever, it is notable in terms of the size of metallurgic production. There are significant silver beds, around Kazakhstan and Altay mountains, in the Central Asia. Silver wasn’t commonly used as much as bronze in steppe culture. It is commonly used as precious ornaments and bullion.

Keywords: Steppe, Silver, Metals


Detay

İÇERİK