Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2018  Sayı: 66  Alan: Uluslararası İlişkiler

Ferat KAYA
TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ AÇISINDAN KIBRIS SORUNU
 
Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kıbrıs, tartışma ve çekişmelerin merkezinde yer almıştır. 16. yüzyılda Osmanlı egemenliğine giren ada göç ve iskân politikalarıyla Türk nüfusunun yerleşimine açılarak, Türkiye açısından günümüzde mevut olan Kıbrıs Sorununun başlamasına neden olmuştur. II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye-Yunanistan ve İngiltere’nin garantör devlet olarak yer almalarıyla birlikte Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. Gücü elinde tutan kesimin diğer kesimi dışlamasıyla, uluslararası bir sorun haline gelen bu problem Türkiye’nin AB üyeliğini de etkiler hale gelmiştir. Türkiye karşıtı olan Yunanistan’a ek olarak 2004 yılında Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin de AB üyesi olmasıyla birlikte Kıbrıs Sorunu daha bir kaotik hal almıştır. Türkiye’nin AB üyelik sürecini de etkileyen bu çok önemli uluslararası ilişkiler sorunu, ağırlıklı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi eksenli olmak üzere çok yönlü bir analize tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’nin AB Üyeliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Sorunu


CYPRUS PROBLEM IN TERMS OF TURKEY’S EU MEMBERSHİP
 
Cyprus, which has hosted many civilizations from past to present, has been at the center of controversy and conflict. The island, entered the Ottoman dominance in the 16.th century, opened up to the Turkish settlement under the policies of migration and resettlement, has caused the Cyprus Problem to start in terms of Turkey. After II. World War, The Republic of Cyprus was established under the guarantor states of Turkey-Greece and England. Beside who takes the control of power excludes the other makes it an international problem, has also affected the Turkey’s EU membership. In addition to Greece, which is an anti-Turkey, Greek Populated Southern Part of Cyprus becoming to the EU member in 2004 makes Cyprus Problem more chaotic. Thus, this very important international relations that affects the Turkey’s accession process of EU, is mainly oriented by Greek Cypriot Administration, is subjected to a versatile analysis.

Keywords: Turkey’s EU Membership, Turkish Republic of Northern Cyprus-Greek Populated Southern Part of Cyprus, Cyprus Problem


Detay

İÇERİK