Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:2017  Sayı: 64  Alan: İşletme

Ahmet Vecdi Can, Ahmet Gökalp Kılıçarslan
ADAPAZARI’NDA BULUNAN KONUTLARIN TOPLAM YANGIN RİSKİNİN HESAPLANMASI İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
 
Bu çalışmada Adapazarı’nda bulunan tüm konutların toplam yangın risklerinin hesaplanması için bir model oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmanın belirlenen amaçlara ulaşması için 2 aşamada gruplanan çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda çalışmanın 1. aşamasında ilk olarak yangın risk faktörleri incelenmiş literatürde yer alan yangın risk faktörlerinden, çalışmanın sınırları doğrultusunda, konutlar kapsamında anlamlı olanların belirlenmesine çalışılmıştır. Belirlenen Risk faktörleri uzman görüşlerine sunulmuş ve bireysel olarak değerlendirmeleri istenmiştir. Söz konusu uzman geri bildirimlerinden yararlanılarak birincil verilerin teminine yönelik olarak bir anket hazırlanmıştır. Hazırlanan anket Adapazarı belediyesi başta olmak üzere ilgili mercilerin onay ve desteğiyle Sakarya ili Adapazarı merkezde yer alan ve toplam konut sayısının %76’sını barındıran 34 mahallede toplam 4524 katılımcıya uygulanmıştır. Çalışmanın 1. aşamasında ayrıca ihtiyaç duyulan 2. verilerin teminine yönelik olarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından Bölgede gerçekleşen konut yangınlarına ilişkin yangın raporları temin edilmiş, elde edilen veriler istatistiki olarak değerlendirilmek ve hesaplamalarda kullanılmak üzere sayısallaştırılmıştır. Çalışma kapsamında çeşitli aşamalarda ihtiyaç duyulan Adapazarı ili mahalle bazında nüfus, konut, yüzölçümü gibi diğer 2. Verilerde TÜİK ve Belediye kaynaklarından temin edilmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında ilk olarak belirlenen yangın risk faktörlerine ilişkin verilerin riske etki yönleri belirlenmiş, gruplandırılması ve göstergelerin ağırlıklandırılması sağlanmıştır. Bu çalışma kapsamında elde edilen 1. ve 2. veriler ile yine uzman görüşünden faydalanılmıştır. Bu aşamadan sonra elde edilen verilerin farklı birimlerle ifade edilmesi nedeniyle toplam riskin hesaplanmasında kullanılmasına olanak sağlamak üzere normalleştirilmesi sağlanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ayrıca derlenen 1. verilerden ve Rachel Devidson tarafından geliştirilen Deprem Afeti Risk Endeksinden (EDRI) yönteminden (Davidson and Haresh 1997; Taşkın 2012) yararlanılarak geliştirilen bir index kullanılarak Adapazarı’nda örneklem mahalleler için konut yangın risk puanları hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yangın Riski, Yangın Risklerinin Hesaplanması, Konutlarda Yangın Riski, Yerleşim Yerlerinde Toplam Yangın Riski


PROPOSE OF A MODEL TO MEASURE TOTAL FIRE RISKS OF ALL RESIDENCES LOCATED IN ADAPAZARI
 
In this study, it is aimed to propound a model to measure total fire risks of all residences located in Adapazarı central district of Sakarya province. Various activities, which are categorized in two stages, were organized in order to achieve the objectives of the study. In the first stage of the study, fire risk factors were investigated, and within the boundaries of this study, residential and regional characteristics that might be significant are tried to be detected by analyzing fire risk factors stated in literature. Detected risk factors have been presented to expert opinions and experts are asked to evaluate on an individual basis. A survey was prepared for the provision of primary data using the expert feedback. With the approval and support of Adapazarı municipality, the aforementioned survey was applied to a total of 4524 participants in 34 neighborhoods which constitute 76% of the total number of residences located in Adapazarı central district of Sakarya province. In the first stage of the study, fire reports of the residential fires in the region were obtained from the Directorate of Fire Department of Sakarya Metropolitan Municipality in order to provide the required data of the second stage and the obtained data are digitized to be used as statistics and to use for calculations. During the period of the study conducted all the data like population, housing, and the surface area regarding the neighborhoods of Adapazarı province are provided by TÜİK and municipality sources. In the second stage of the study, impact trend of the data on fire risk factors, which were identified at the first stage, is determined, grouped and weighting of the indicators is assured. Expert opinion is also advised with the first and second data obtained within the scope of this study. Since the data obtained after this step is stated in different units, normalization has been provided to allow the data to be used in the calculation of total risk. In the second stage of the study, an index developed by using data collected and Earthquake Disaster Risk Index method (Davidson and Haresh 1997; Taşkın 2012) developed by Rachel Devidson (EDRI) is used in order to calculate house fire risk scores of the sample neighborhoods in Adapazarı.

Keywords: Fire Risk, Fire Risks of Residences, Fire Risk Calculation, Aggregate Settlement Fire Risks


Detay

İÇERİK