Englisg
EDİTÖRLER

 

Baş Editör

Mehmet YÜCE

Genel Yayın Yönetmeni

Kutluk Kağan SÜMER

Yayın Kurulu

Ahmet Vecdi CAN

Kutluk Kağan SÜMER

Hayati BEŞİRLİ

Kürşad GÜLBEYAZ

Köksal ŞAHİN

Muhittin ZÜGÜL

Çetin YAMAN

Ömer ÖZKAN

İngilizce Dil Editörleri

Fatma TARLACI

Ferat KAYA

Mehmet Töre YILDIRIM

Pınar KROM

Rusça Dil Editörleri

Çağrı ERGEZER

Kadir TUĞ

Toğrul İSMAYIL

Almanca Dil Editörleri

Gülcan YÜCEDAĞ

M. Zahit CAN

 

Çalışma Ekonomisi Editörü

Mehmet DURUEL

Din Editörü

Nadim MACİT

Eğitim

 • Eğitim Bilimleri Editörü

  Murat İSKENDER

 • Eğitim Programları ve Öğretimi Editörü

  Mehmet Barış HORZUM

 • Temel Eğitim Editörü

  Suat KOL

 • Türkçe Eğitimi Editörü

  Alparslan OKUR

 • Sosyal Bilgiler Eğitimi Editörü

  Hüseyin ÇALIŞKAN

 • Matematik ve Fen Bilimleri Editörü

  Ercan MASAL

Felsefe Editörü

Durmuş Ali ARSLAN

Güzel Sanatlar ve Sahne Sanatları

 • Görsel Sanatlar Editörü

  Kürşad GÜLBEYAZ

 • Halk Oyunları Editörü

  Nihal ÖTKEN

 • Modern Dans Editörü

  Gürbüz AKTAŞ

Halk Bilimi Editörü

Mehmet ÇERİBAŞ

Selçuk Kürşad KOCA

Halkla İlişkiler Editörü

Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU

Hukuk Editörü

Ömer ÖZKAN

İktisat Editörü

Selim İNANÇLI

İletişim Editörü

Kamile AKGÜL

İstatistik – Sayısal Yöntemler – Ekonometri Editörü

Kutluk Kağan SÜMER

İşletme

 • Muhasebe ve Finans Editörü

  Muhittin ZÜGÜL

 • Pazarlama Editörü

  Remzi ALTUNIŞIK

 • Sağlık Yönetimi

          Mahmut AKBOLAT

 • Üretim Yönetimi Editörü

  Kamil TAŞKIN

 • Yönetim ve Organizasyon Editörü

  Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Kamu Yönetimi Editörü

Ferruh TUZCUOĞLU

Maliye Editörü

Habib YILDIZ

Müzik

 • Etnomüzikoloji Editörü

  İlhan ERSOY

 • Müzik Eğitimi Editörü

  Deniz ÖZDEMİR TUNÇER

 • Müzikoloji Editörü

  Esra KARAOL

 • Türk Halk Müziği Editörü

  Ayşegül ARAL ALTIOK

 • Türk Sanat Müziği Editörü

  Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK

Politika Bilimi Editörü

Köksal ŞAHİN

Psikoloji Editörü

Abdulvahit SEZEN

Sanat Tarihi ve Arkeoloji Editörü

Remzi DURAN

Sosyoloji Editörü

Hayati BEŞİRLİ

Spor Bilimleri Editörü

Çetin YAMAN

Tarih Editörü

Saadettin BAŞTÜRK

Turizm Editörü

Oğuz TÜRKAY

Türk Dili ve Edebiyatı Editörü

Mehmet Malik BANKIR

Uluslararası İlişkiler Editörü

Toğrul İSMAYIL

 

İÇERİK