Englisg
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:  2018  Sayı :   66
Kapak / Jenerik ve Icindekiler
Hulusi ALP, O.Kürşat ERGÜL
1- ŞİDDET EĞİLİMLİ ERGENLERİN SALDIRGAN DAVRANIŞLARINA FİZİKSEL AKTİVİTE VE SPORTİF OYUNLARIN ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Hatice GÜLER
2- ORTAÇAĞ’DA KENT BİRİMİ OLARAK ROMA: EKONOMİK VE SOSYO KÜLTÜREL YAPI
  Özet   Tam Metin
M. Metin BARLIK, Aydın GÖRMEZ
3- SYLVIA PLATH AND ANNE SEXTON’IN YAPITLARINDA KİŞİSEL DÖNÜŞÜM VE VAROLUŞSAL ENDİŞE: VAROLUŞSAL BİR BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Ufuk ÖZEN BAYKENT
4- YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE FELSEFECE BİR BAKIŞ
  Özet   Tam Metin
Yusuf ÇINAR
5- LİBERAL BARIŞ MODELLERİNDE “BARIŞ” VE ÇATIŞMANIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
  Özet   Tam Metin
Ömer SAĞLAM
6- OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE ELİTLER VE EĞİTİMİN ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Mustafa ÇALIŞKAN, Yunus MENCİK
7- İSTANBUL’A GELEN YABANCI TURİSTLERİN ŞÜPHELİ OLARAK MÜDAHİL OLDUKLARI SUÇLARIN TÜRLERİ VE SAYILARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Süreyya ECE, Selma GÜLTEKİN
8- YÖNETİCİ DESTEĞİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Gülistan EKMEKÇİ
9- NESİMİ DİVANI’NDA GEÇEN AYET VE HADİSLER
  Özet   Tam Metin
Elif Betül YALÇI, Gamze YILDIZ ERDURAN
10- ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL SORUMLULUKLARINA BAKIŞ AÇILARININ METİN MADENCİLİĞİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Betül TANTA, Abdulvahap AKINCI
11- HUNTİNGTON’UN UYARLANABİLİRLİK ÖLÇÜTÜ BAĞLAMINDA TÜRK SİYASİ PARTİLERİNDE KURUMSALLAŞMA: CHP, MHP VE AKP
  Özet   Tam Metin
Mehmet Tahir KARABOĞA
12- KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN EĞİTİM KURUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK BİR TARTIŞMA
  Özet   Tam Metin
Önder CAN, Cüneyt DEMİR, Ramazan YİRCİ
13- LİSE ÖĞRENCILERININ İNTERNET BAĞIMLILIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Düriye KOZLU
14- TÜRKİYE’DE RESİM VE ÇAĞDAŞ SANATTA KALİGRAFİNİN ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Ferat KAYA
15- TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ AÇISINDAN KIBRIS SORUNU
  Özet   Tam Metin
Emil ZAMANLI
16- AZERBAYCAN, RUSYA VE TÜRKİYE'NIN DİPLOMASİSİNDE NAHÇİVAN
  Özet   Tam Metin
Muhammed TAŞ, Süleyman AKKAŞOĞLU, Ceyhun AKYOL
17- TURİZM İŞLETMELERİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI KAPSAMINDA SEYAHAT ACENTESİ WEB SİTELERİNİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
H. Betül ÖNGEN, Ercan ÖNGEN
18- FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİNİN, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Öznur BOZKURT, Füsun YAŞAR
19- GİRİŞİMCİ OLMA YOLUNDA KADIN GİRİŞİMCİLERİ ANLAMAK: KADINLAR NE İSTER?
  Özet   Tam Metin
Ömer AKSOY
20- BOŞNAK ULUSAL KİMLİĞİNİN OLUŞUMU VE HALK KÜLTÜRÜNÜN ETKİLERİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER VE DEĞERLENDİRMELER
  Özet   Tam Metin
Mehmet Celal GÜLTEKİN, Mehmet Şah GÜLTEKİN, Mahir ÖZHAN
21- ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ VE SİYASİ KARİYER EĞİLİMLERİNE İLİŞKİN İNCELEME: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Erol OGUR
22- TOPRAK UYANIRSA ADLI ESERDE EĞİTİM VE ÖĞRETMEN İDEALİZMİ
  Özet   Tam Metin
Ebru S. BARANSELİ
23- EKRANDAN GÜNLÜK HAYATIMIZA SIZAN YENİ GERÇEKLİK: ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK
  Özet   Tam Metin
Murat TUNCER, Melih DİKMEN
24- ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK ÖZ-YETERLİKLERİ VE MESLEĞE YÖNELİK TUTUMLARI
  Özet   Tam Metin
Zafer UZUN, Ayşenur M. ŞAFAK UZUN
25- AKADEMİDE MOBBİNG: OKUTMANLARIN MOBBİNG HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNE DAİR NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Abdulcebbar KAVAK
26- BİTLİS KÜFREVİ TEKKESİNİN AĞRI'DAKİ TEMSİLCİLERİ VE ŞEHRİN İLMÎ VE MANEVÎ HAYATINA TESİRLERİ
  Özet   Tam Metin
Sefa ERBAŞ
27- KÜLTÜRLERARASI REKLAM ARAŞTIRMALARI: NIKE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ REKLAM KAMPANYASI ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Betül Canan TÜRKMEN, İbrahim Zeki AKYURT
28- ÇANAKKALE KALE SERAMİK İŞLETMESİ KARO ÜRETİMİNDE X-S, CUSUM VE EWMA KALİTE KONTROL GRAFİKLERİNİN UYGULANMASI
  Özet   Tam Metin
Özalp KILIÇ
29- TÜRKİYE'DE VERGİ ADALETİ
  Özet   Tam Metin
Hatice ÇUBUKÇU
30- İSLAM TASAVVUFUNDA HZ. EBÛ BEKİR'İN YERİ
  Özet   Tam Metin
Hamdi KORKMAN
31- TÜMELLER TARTIŞMASININ PSİKOLOJİ BİLİMİ AÇISINDAN DOĞURGULARI
  Özet   Tam Metin
Murat BAYAR
32- KÜLTÜR KAVRAMININ SİYASET BİLİMİ VE DIŞPOLİTİKAYA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi Basılı Ciltler
İÇERİK