Akademik Bakış

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Akademik Bakış, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bünyesinde araştırma ve derleme çalışmalarını öncelikli olarak Türkçe ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte diğer dillerde yayınlayan uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisi olarak 2004 yılından beri yayın hayatını e- dergi olarak sürdürmektedir. 

Tümünü Okumak İçin TIklayınız

Son Sayı


Akademik Bakış | Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl: 2020 – Özel Sayı

 1. ZAMAN YÖNETİMİ MOTİVASYONU ETKİLER Mİ?
  Sayfalar 1 – 14
  Mahmut AKBOLAT , Ayhan DURMUŞ , Özgün ÜNAL , Hümeyra ŞAHİN
 2. İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILAMALARININ İŞ TATMİNİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 15 – 36
  Ediz ENGİN , Agah Sinan ÜNSAR , Adil OĞUZHAN
 3. PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ALFA VE STANDART SAPMA DEĞİŞKENLERİYLE MODEL ÖNERMESİ
  Sayfalar 37 – 66
  Oktay ÖZKAN , Recep ÇAKAR
 4. OTFRIED PREUßLER’İN “DIE KLEINE HEXE” ADLI MASALININ AHLÂKİ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 67 – 79
  Burcu ÖZTÜRK
 5. TARİH-LENK KUSURSUZ YAZARLAR, KÂĞITTAN METİNLER
  Sayfalar 80 – 91
  Muhammet KEMALOĞLU
 6. KARTOGRAFİK GÖSTERİM ve İLETİŞİMDE KARTOKARİKATÜRLER
  Sayfalar 92 – 109
  Murat TANRIKULU
 7. DOKTOR HASTA İLETİŞİMİNDE SOSYAL GRADYAN
  Sayfalar 110 – 132
  Fikriye YILMAZ – Didem Hekimoğlu Tunç
 8. TÜRKİYE’DE BELEDİYELERDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGISI
  Sayfalar 133 – 149
  Ahmet GÜVEN
 9. M.ÖII. BİN’DETEKSTİLDE KULLANILAN AĞIRŞAKLAR (ARKELOJİK BULUNTULAR IŞIĞINDA)
  Sayfalar 150 – 164
  Hülya KARAOĞLAN
 10. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİSİNİN BİREYSEL YÖNÜ: KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE BENLİK SAYGISI
  Sayfalar 165 – 177
  Ahmet KARA , Fatma ALTINSOY
 11. MEHMED MANSUR EFENDİ’NİN ERMENİ RAPORU VE DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfalar 178 – 197
  Akmandar DEMİRCİ
 12. ÖZERK ÖNCESİ DÖNEMDE NAHÇIVAN’DA EĞİTİMİN GELİŞİMİNDE ORDUBAD İLKOKULU’NUN ROLÜ
  Sayfalar 198 – 204
  Taleh HALİLOV
 13. TEKFİR SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE GAZÂLÎ’NİN TE’VİL METODOLOJİSİ
  Sayfalar 205 – 234
  Osman ORAL
 14. TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE KURULAN VAKIFLARIN GELİR KAYNAKLARI
  Sayfalar 235 – 245
  Oğuzhan ARSLAN
 15. ORTA TOGO BÖLGESİ’NDE GÖÇ OLGUSU: NEDENLERİ, GÖSTERİLERİ VE KALKINMAYA ETKİLERİ
  Sayfalar 246 – 258
  Abdou-wahabi ABDOU
 16. TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ REKABETİ
  Sayfalar 259 – 272
  Mustafa Kemal ÖZTOPAL , Levent YİĞİTTEPE
 17. KADİM BİR OYUNA GÖNÜL VERENLER: SATRANÇ SPORCULARI İLE AİLELERİNE SOSYOLOJİK BAKIŞ
  Sayfalar 273 – 297
  Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER