Dergi Hakkında

Akademik Bakış, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bünyesinde araştırma ve derleme çalışmalarını öncelikli olarak Türkçe ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte diğer dillerde yayınlayan uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisi olarak 2004 yılından beri yayın hayatını e- dergi olarak sürdürmektedir. Bu dergi, tarihi, kültürü, dili, örfü, âdeti, töresi bir olan Türk Dünyası’na yönelik Sosyal Bilimler alanında yapılan akademik araştırmaları, incelemeleri ve çalışmaları bir araya getirmeyi hedeflemekle birlikte konu yelpazemiz sadece Türk Dünyası ile sınırlı tutulmamakta olup sosyal bilimler alanına giren her konudaki özgün ve bilimsel yazılar sunmak için disiplinler arası bir bilimsel yayın ortamı sunmaktadır. 

Açık erişim yayın politikasını benimseyen dergimiz, tüm aşamaları ücretsiz olan bir dergi olup, 3 aylık dönemlerle yılda 4 kez yayınlanmaktadır. Dergimiz de yayınlanmak istenen makaleler sadece TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan Dergipark çevrimiçi (online) sistemi yoluyla kabul etmektedir. Diğer yollarla gönderilen makaleler yayın politikamız gereği kabul edilmemektedir. Çevrimiçi (online) sistem üzerinden yayın teklifinde bulunan yazarlar, yine aynı sistem üzerinden yayın sürecini takip edebilmelidirler. Dergimizin makale değerlendirme süreci, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 3 aydır.

Dergimizde yayınlanan makalelerin Google Scholar tarafından indekslenmekte olduğundan genel ağ ortamında, dergipark bünyesinde yayınlanmakta olduğundan akademik dergi platformunda görünürlüğü ve atıf alma ihtimali oldukça yüksektir. Dergide yayınlanan makalelerin kaç kez okunduğu, kaç kez indirildiği de görülebilmektedir.

Dergimiz yayın politikalarına uygun olarak gönderilen makaleler, yayımdan önce intihal denetiminden geçirilir. İntihal denetimi iThenticate intihal tarama paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir. Dergimiz, plagiarizme karşı katı bir yayın anlayışına sahiptir.     

Dergimizde, çift-taraflı kör hakemlik süreci kullanmaktadır. Yayın teklifinde bulunulan makalelerin inceleme sürecinin tüm safhalarında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini kesinlikle bilmemektedir. Bu nedenle, dergimizde yayınlatmak amacıyla gönderilen makalelerde; unvan, yazarların isimleri, kişisel teşekkür gibi bilgiler yer almamalıdır. Kurallara uygun olarak gönderilen bir makale, öncelikle Baş Editör tarafından ön incelemeden geçirilmekte, daha sonra ilgili alan editörü tarafından en az üç bağımsız hakeme atanmaktadır.

Dergimize gönderilen materyallerin tamamı veya herhangi bir bölümü; başka bir dergi, konferans vb. gibi yerlerde daha önce yayınlanmamış veya yayına kabul edilmemiş veya incelenmek üzere sunulmamış orijinal araştırmaları içermelidir. 

Yayına kabul edilen makalelerin içerikleri ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara ait olup yalnızca onların fikir ve görüşlerini yansıtmaktadır. Yayına kabul edilen makalelerin tüm hakları peşinen Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi uhdesine devredildiği yazarlar tarafından kabul edilmelidir.

Makaleler; öncelikli olarak Türkçe ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte diğer dillerde kabul edilmektedir. Eğer, gönderilecek makale Türkçe, Türk Lehçelerinde ise; başlık, özet ve anahtar kelimelerin İngilizcesi mutlaka olmalıdır. Makale İngilizce veya diğer dillerde ise, başlık, özet ve anahtar kelimelerin Türkçesi mutlaka olmalıdır.