Editör Kurulu

Baş Editör

Mehmet YÜCE

Yayın Kurulu

Ahmet Vecdi CAN

Kutluk Kağan SÜMER

Hayati BEŞİRLİ

Kürşad GÜLBEYAZ

Köksal ŞAHİN

Muhittin ZÜGÜL

Çetin YAMAN

Ömer ÖZKAN

İngilizce Dil Editörleri

Fatma TARLACI

Ferat KAYA

Mehmet Töre YILDIRIM

Pınar KROM

Rusça Dil Editörleri

Çağrı ERGEZER

Kadir TUĞ

Toğrul İSMAYIL

Almanca Dil Editörleri

Gülcan YÜCEDAĞ

M. Zahit CAN

Çalışma Ekonomisi Editörü

Mehmet DURUEL

Din Editörü

Nadim MACİT

Eğitim

Eğitim Bilimleri Editörü

Murat İSKENDER

Eğitim Programları ve Öğretimi Editörü

Mehmet Barış HORZUM

Temel Eğitim Editörü

Suat KOL

Türkçe Eğitimi Editörü

Alparslan OKUR

Sosyal Bilgiler Eğitimi Editörü

Hüseyin ÇALIŞKAN

Matematik ve Fen Bilimleri Editörü

Ercan MASAL

Felsefe Editörü

Durmuş Ali ARSLAN

Güzel Sanatlar ve Sahne Sanatları

Görsel Sanatlar Editörü

Kürşad GÜLBEYAZ

Halk Oyunları Editörü

Nihal ÖTKEN

Modern Dans Editörü

Gürbüz AKTAŞ

Halk Bilimi Editörü

Mehmet ÇERİBAŞ

Selçuk Kürşad KOCA

Halkla İlişkiler Editörü

Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU

Hukuk Editörü

Ömer ÖZKAN

İktisat Editörü

Selim İNANÇLI

İletişim Editörü

Kamile AKGÜL

İstatistik – Sayısal Yöntemler – Ekonometri Editörü

Kutluk Kağan SÜMER

İşletme

Muhasebe ve Finans Editörü

Muhittin ZÜGÜL

Pazarlama Editörü

Remzi ALTUNIŞIK

Sağlık Yönetimi

          Mahmut AKBOLAT

Üretim Yönetimi Editörü

Kamil TAŞKIN

Yönetim ve Organizasyon Editörü

Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Kamu Yönetimi Editörü

Ferruh TUZCUOĞLU

Maliye Editörü

Habib YILDIZ

Müzik

Etnomüzikoloji Editörü

İlhan ERSOY

Müzik Eğitimi Editörü

Deniz ÖZDEMİR TUNÇER

Müzikoloji Editörü

Esra KARAOL

Türk Halk Müziği Editörü

Ayşegül ARAL ALTIOK

Türk Sanat Müziği Editörü

Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK

Politika Bilimi Editörü

Köksal ŞAHİN

Psikoloji Editörü

Abdulvahit SEZEN

Sanat Tarihi ve Arkeoloji Editörü

Remzi DURAN

Sosyoloji Editörü

Hayati BEŞİRLİ

Spor Bilimleri Editörü

Çetin YAMAN

Tarih Editörü

Saadettin BAŞTÜRK

Turizm Editörü

Oğuz TÜRKAY

Türk Dili ve Edebiyatı Editörü

Mehmet Malik BANKIR

Uluslararası İlişkiler Editörü

Toğrul İSMAYIL