Etiket Arşivleri: Değerler

OTFRIED PREUßLER’İN “DIE KLEINE HEXE” ADLI MASALININ AHLÂKİ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

OTFRIED PREUßLER’İN “DIE KLEINE HEXE” ADLI MASALININ AHLÂKİ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Burcu ÖZTÜRK Öz Otfried Preußler Alman çocuk yazını için önemli olan yazarlardan bir tanesidir. Eserleri dünya çapında elli milyondan fazla çoğaltılmış ve elli beş dile çevrilmiştir.Bu çalışmanın amacı çocuk yazınında önemli yere sahip olan Otfried Preußler’in “Die Kleine Hexe”(1957) (Küçük Cadı) adlı masalında […]