DUYURU

Değerli Araştırmacılar, dergimiz panelinde yaşanan teknik aksaklıklar ve güvenlik sorunlarından dolayı sayfamızda bir süredir devam eden erişim problemini teknik ekibimizden aldığımız destekle çözmekteyiz. Bu süreçte DergiPark hizmet kuralları çerçevesinde güvenlik amaçlı olarak DergiPark’tan hizmet alamamaktayız. Siz değerli araştırmacıların mağduriyetini gidermek için geçici olarak sayfamızı deneme formatında sizlere sunuyoruz. Sayfamızın bakım çalışması tamamlandığında çalışmalarınıza sayfamız ve DergiPark üzerinden tekrar erişim sağlayabileceksiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Akademik Bakış Dergisi ile ilgili yaşayacağınız aksaklıklar da bize ulaşabilirsiniz.

Muhammed ÇELİK: celikmuhammedd@gmail.com
Nilay AKBULUT: nnilayakbulut@gmail.com

Özel Sayı 2020

 1. ZAMAN YÖNETİMİ MOTİVASYONU ETKİLER Mİ? / Sayfalar : 1-14
  Mahmut Akbolat, Ayhan Durmuş, Özgün Ünal, Hümeyra Şahin
 2. İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILAMALARININ İŞ TATMİNİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI / Sayfalar : 15-36
  Ediz ENGİN, Agah Sinan ÜNSAR, Adil OĞUZHAN
 3. PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ALFA VE STANDART SAPMA DEĞİŞKENLERİYLE MODEL ÖNERMESİ / Sayfalar : 37-66
  Oktay Özkan, Recep Çakar
 4. OTFRIED PREUßLER’İN “DIE KLEINE HEXE” ADLI MASALININ AHLÂKİ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ / Sayfalar : 67-79
  Burcu Öztürk
 5. TARİH-LENK KUSURSUZ YAZARLAR, KÂĞITTAN METİNLER / Sayfalar : 80-91
  Muhammet Kemaloğlu
 6. KARTOGRAFİK GÖSTERİM ve İLETİŞİMDE KARTOKARİKATÜRLER / Sayfalar : 92-109
  Murat TANRIKULU
 7. DOKTOR HASTA İLETİŞİMİNDE SOSYAL GRADYAN Sayfalar : 110-132
  Fikriye Yılmaz
 8. TÜRKİYE’DE BELEDİYELERDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ALGISI / Sayfalar : 133-149
  Ahmet Güven
 9. M.ÖII. BİN’DETEKSTİLDE KULLANILAN AĞIRŞAKLAR (ARKELOJİK BULUNTULAR IŞIĞINDA) / Sayfalar : 150-164
  Hülya Karaoğlan
 10. LİSE ÖĞRENCİLERİNDE KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİSİNİN BİREYSEL YÖNÜ: KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE BENLİK SAYGISI / Sayfalar : 165-177
  Ahmet Kara, Fatma Altınsoy
 11. MEHMED MANSUR EFENDİ’NİN ERMENİ RAPORU VE DEĞERLENDİRMESİ / Sayfalar : 178-197
  Akmandar DEMİRCİ
 12. ÖZERK ÖNCESİ DÖNEMDE NAHÇIVAN’DA EĞİTİMİN GELİŞİMİNDE ORDUBAD İLKOKULU’NUN ROLÜ / Sayfalar : 198-204
  Taleh HALİLOV
 13. TEKFİR SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE GAZÂLÎ’NİN TE’VİL METODOLOJİSİ/ Sayfalar : 205-234
  Osman Oral
 14. TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE KURULAN VAKIFLARIN GELİR KAYNAKLARI / Sayfalar : 234-245
  Oğuzhan Arslan
 15. ORTA TOGO BÖLGESİ’NDE GÖÇ OLGUSU: NEDENLERİ, GÖSTERİLERİ VE KALKINMAYA ETKİLERİ / Sayfalar : 246 – 259
  Abdou-Wahabi Abdou
 16. TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA DOĞU AKDENİZ’DE ENERJİ REKABETİ Sayfalar : 259 – 272
  Mustafa Kemal ÖZTOPAL, Levent YİĞİTTEPE
 17. KADİM BİR OYUNA GÖNÜL VERENLER: SATRANÇ SPORCULARI İLE AİLELERİNE SOSYOLOJİK BAKIŞ / Sayfalar : 273 – 297
  Mine Gözübüyük Tamer
 18. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLAMA VE İŞE MOTİVASYON ALGILARININ BELİRLENMESİSayfalar : 298 – 318
  Pınar AVCI, Semahat AYSU
 19. ÖZBEK TÜRKLERİNİN MİLLİ GELENEKLERİNE GENEL BAKIŞSayfalar : 319 – 341
  Mehmet YÜCE, Luiza KHAMRABAEVA

Akademik Bakış

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Akademik Bakış, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bünyesinde araştırma ve derleme çalışmalarını öncelikli olarak Türkçe ve Türk Lehçeleri olmakla birlikte diğer dillerde yayınlayan uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisi olarak 2004 yılından beri yayın hayatını e- dergi olarak sürdürmektedir. 

Tümünü Okumak İçin TIklayınız