Etiket Arşivleri: Mahmut AKBOLAT

ZAMAN YÖNETİMİ MOTİVASYONU ETKİLER Mİ?

ZAMAN YÖNETİMİ MOTİVASYONU ETKİLER Mİ? Mahmut AKBOLAT , Ayhan DURMUŞ , Özgün ÜNAL , Hümeyra ŞAHİN Öz Çalışmanın Amacı: Sağlık sektöründe çalışan personelin zamanı verimli kullanıp kullanamadıklarını, zaman yönetimi ile motivasyonarasında ilişki olup olmadığını ve sağlık çalışanlarının zaman yönetimi becerilerinin motivasyon üzerinde etkisini araştırmaktır. Yöntem:Çalışma,2016 yılında Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarındaaday memur olarak […]