Kategori Arşivleri: 2020

TARİH-LENK KUSURSUZ YAZARLAR, KÂĞITTAN METİNLER

TARİH-LENK KUSURSUZ YAZARLAR, KÂĞITTAN METİNLER Muhammet KEMALOĞLU Öz Herkes hayatında en az bir kitap okumuştur. Bazılarımız ise onlarca, hatta bazılarımız yüzler ve bazılarımız da daha fazlasını. İlk okurken tattığınız his ile daha sonra okudukça tadacağınız his farklıdır. Üstüne bir de aynı türde ve/veya konuda okumalarınız arttıkça bir şeyler hissetmeye daha başlarsınız. Ben bunu evet ben […]

OTFRIED PREUßLER’İN “DIE KLEINE HEXE” ADLI MASALININ AHLÂKİ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

OTFRIED PREUßLER’İN “DIE KLEINE HEXE” ADLI MASALININ AHLÂKİ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Burcu ÖZTÜRK Öz Otfried Preußler Alman çocuk yazını için önemli olan yazarlardan bir tanesidir. Eserleri dünya çapında elli milyondan fazla çoğaltılmış ve elli beş dile çevrilmiştir.Bu çalışmanın amacı çocuk yazınında önemli yere sahip olan Otfried Preußler’in “Die Kleine Hexe”(1957) (Küçük Cadı) adlı masalında […]

PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ALFA VE STANDART SAPMA DEĞİŞKENLERİYLE MODEL ÖNERMESİ

PORTFÖY OPTİMİZASYONU VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ALFA VE STANDART SAPMA DEĞİŞKENLERİYLE MODEL ÖNERMESİ Oktay ÖZKAN , Recep ÇAKAR Öz Modern portföy anlayışıyla birlikte portföy yönetiminin temeli, risk ve getiri arasındaki ilişkiyi kurarak portföy yönetimini gerçekleştirmek olmuştur. Bu anlayışa dayalı olarak çalışmada, H. Markowitz, W. Sharpe, Edwin J. Elton ve Martin J. Gruber, J. Treynor, M. Jensen, […]

İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILAMALARININ İŞ TATMİNİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILAMALARININ İŞ TATMİNİ ve ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI  Ediz ENGİN , Agah Sinan ÜNSAR , Adil OĞUZHAN Öz Günümüzde iş hayatı ile özel hayat iç içe geçmiş durumdadır. Kendini güvende hisseden, işi ile duygusal bağ kurabilen, aidiyet duygusu yüksek işgörenlerin verimliliklerinin arttığı görülmektedir. Bu sebepten işletmelerin, rekabet üstünlüğü sağlamak […]

ZAMAN YÖNETİMİ MOTİVASYONU ETKİLER Mİ?

ZAMAN YÖNETİMİ MOTİVASYONU ETKİLER Mİ? Mahmut AKBOLAT , Ayhan DURMUŞ , Özgün ÜNAL , Hümeyra ŞAHİN Öz Çalışmanın Amacı: Sağlık sektöründe çalışan personelin zamanı verimli kullanıp kullanamadıklarını, zaman yönetimi ile motivasyonarasında ilişki olup olmadığını ve sağlık çalışanlarının zaman yönetimi becerilerinin motivasyon üzerinde etkisini araştırmaktır. Yöntem:Çalışma,2016 yılında Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarındaaday memur olarak […]